Tyck till
Talande webbLyssna

Skolpsykologer och kuratorer

När du som är elev mår dåligt över något och behöver någon att prata med kan du vända dig till kuratorn på din skola. Särskilt stöd finns också att få av en skolpsykolog vid behov.

Kuratorer

En kurator har kunskap om barns och ungdomars utveckling och behov, om socialt samspel och relationer i familjer och grupper. De har också kunskaper i ämnen som mobbing, droger, kriminalitet och psykisk ohälsa. Kuratorn har tystnadsplikt och besöken är gratis.

Kurator har, liksom övrig personal på skolorna, anmälningsplikt till socialtjänsten när det finns en misstanke om att ett barn eller ung person far illa.

Behöver du hjälp, ta kontakt med kuratorn på din skola.

Skolpsykologer

Enligt lagen ska varje skola ha tillgång till en skolpsykolog. Mer information om detta kan du få via din skola.

En skolpsykolog har ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett psykologiskt perspektiv. Han eller hon är också ett stöd till skolans personal och ledning i elevhälsofrågor.

Skolpsykologen kan bland annat föreslå åtgärder och insatser, bistå personal vid svåra samtal samt ge stödsamtal till elever, föräldrar och personal. Inlärningssvårigheter och skolrelaterad problematik, känslomässiga svårigheter och beteendestörningar med mera, är också frågor som skolpsykologen arbetar med


Senast publicerad: 2016-10-24

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information