Tyck till
Talande webbLyssna

Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola

Flicka med förstoringsglas

Barn som är mellan ett och fem år kan gå i förskoleverksamhet om du som är vårdnadshavare arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig. Det gäller också barn som har ett speciellt eget behov.

Med förskoleverksamhet menas både förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Förskoleverksamheten bedrivs av kommunen eller av en fristående huvudman. All fristående verksamhet förutom en förskola är med i kommunens gemensamma kösystem.

Förskola

Förskolan är en skolform som styrs av en egen läroplan, Lpfö 18. På förskolan läggs grunden för ditt barns lärande och utveckling.


Här kan du hitta mer information om alla förskoloröppnas i nytt fönster

Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Pedagogisk omsorg erbjuds som ett alternativ till förskola eller fritidshem. Verksamheten vänder sig till barn i samma åldrar (1-12 år) som de barn och elever som går i förskola och på fritidshem.

Här kan du hitta mer information om all pedagogisk omsorg (familjedaghem)öppnas i nytt fönster

Öppen förskola

En träffpunkt för dig med barn mellan 0–6 år. För barn yngre än ett år finns dessutom babygrupp. Den öppna förskolan är kostnadsfri och du och ditt barn avgör själva när och hur ofta ni vill delta.

Här kan du hitta mer information om öppna förskoloröppnas i nytt fönster

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Om du har en schemalagd arbetstid utanför den vanliga barnomsorgens öppettider kan du få möjlighet till barnomsorg på sena kvällar, nätter, tidiga morgnar och helger.


Senast publicerad: 2019-09-18