Talande webbLyssna

Sänkt barnomsorgsavgift

I vissa fall kan du vara berättigad till sänkt barnomsorgsavgift.

Allmän förskola

Avgiftsfri allmän förskola gäller för tre- till femåringar med 3 timmar per dag från hösten det år barnet fyller tre år. För tre- till femåringar som har längre placering än 3 timmar/dag görs ett avdrag med 30 % av avgiften i förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Barn i behov av särskilt stöd

För barn i behov av särskilt stöd som är placerade i förskola eller i pedagogisk omsorg (familjedaghem) gäller avgiftsfrihet med 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Det innebär att om ditt barn har högst 3 timmars placering per dag behöver du inte betala någon föräldraavgift.

Har ditt barn högre tillsynsbehov än 15 timmar per vecka minskas avgiften med 30 % av månadsavgiften. Avgiftsfriheten gäller inte fritidshem.

Övrig avgiftsreducering

Avgiftsreducering av månadsavgiften kan också ske om ditt barn har varit frånvarande på grund av sjukdom mer än 30 sammanhängande dagar. Läkarintyg krävs alltid.

Senast publicerad: 2019-09-24