Talande webbLyssna

Kvalitet i förskolan

För att säkerställa en bra kvalitet i förskolan finns bland annat styrande dokument som reglerar hur varje verksamhet ska arbeta. Vi genomför även enkätundersökningar där du som barnets förälder själv får säga vad de tycker. Fristående verksamheter får regelbunden tillsyn av kommunen.

Nationella styrande dokument

I alla förskolor och skolor är det Skollagen som ligger till grunden för arbetet. I Skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. Den anger också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Till stöd för att följa regelverket har Skolverket tagit fram allmänna råd och juridiska vägledningar

Kommunens styrande dokument

Utöver vad som står i Skollagen har Värmdö kommun även egna bestämmelser som reglerar hur arbetet i de kommunala förskolorna och skolorna ska bedrivas på ett bra, kvalitetsmässigt sätt.

Kundundersökning

Flera kommuner i Stockholmsområdet, däribland Värmdö, deltar i VÅGA VISA. Detta är ett samarbete kring utvärdering och uppföljning av kvalitet inom barnomsorg och utbildning. Kommunerna samverkar för att genomföra en årlig kundundersökning i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola. Undersökningen genomförs på samma sätt i alla kommuner och flertalet frågor är gemensamma. 

Nedan hittar du en sammanställning med rangordning av enkätsvaren för 2019:

Enkätsvar 2019 - Vårdnadshavare förskola

Enkätsvar 2019 - Vårdnadshavare pedagogisk omsorgResultaten från den senaste undersökningen finns publicerade på respektive förskolas egen sida, samt på sidan för familjedaghem. Se underrubrikerna i vänstermenyn.

Tillsyn av fristående verksamheter

Enligt skollagen är kommunen tillsynsmyndighet för fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Bland annat ska tjänstemän från kommunen göra tillsynsbesök i de fristående verksamheterna. Efter besöket beslutar kommunen om en tillsynsrapport.

Om ditt barn går i fristående förskola eller pedagogisk omsorg bör du i första hand kontakta chefen för verksamheten om du har synpunkter eller klagomål. I andra hand kan du kontakta ansvarig för verksamheten, huvudmannen. Har du kontaktat huvudmannens klagomålshantering, och anser att dina synpunkter inte hanterats av förskolan, kan du maila till: varmdoutbildning@varmdo.seSenast publicerad: 2019-10-08

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information