Tyck till
Talande webbLyssna

Gymnasieutbildning i
Värmdö kommun

På dessa sidor kan du läsa mer om gymnasieskolor i Värmdö kommun och hitta allmän information kring gymnasiala utbildningar.

Om gymnasieutbildning

Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning. 

Gymnasieskolan är frivillig. Du får påbörja en gymnasieutbildning senast vårterminen det år du fyller 20 år, avslutat grundskolan eller motsvarande, och under förutsättning att du inte redan har genomfört ett gymnasieprogram. Det innebär att du inte får börja på gymnasiet det år du fyller 20 år, eftersom utbildningarna alltid startar på höstterminen.

Om du är asylsökande, så får du vara högst 18 år vid skolstart om du ska börja på gymnasiet. Undantag kan förekomma, om vissa kriterier är uppfyllda.

Du kan även hitta antagningsreglerna översatta till andra språk hos Skolverketlänk till annan webbplats.

På Gymnasieantagningens hemsida kan du läsa mer om de olika programmen och vilka behörighetskrav som gäller, se länk i högerspalten. 

Om gymnasiesärskoleutbildning

Gymnasiesärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.

Gymnasiesärskolan är fyraårig. Den kan erbjuda dig nationella program och individuella program. Utbildningsnämnden beslutar om du har rätt att gå i skolformen gymnasiesärskola.

Läs mer om gymnasiesärskola i Skolverkets Broschyr Kort om gymnasiesärskolan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du kan ladda hem den eller beställa den i tryckt form.


Senast publicerad: 2019-06-11