Gå till startsidan för intranätet
Talande webbLyssna

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning/ utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Utbildningsnämnden beslutar om du har rätt att gå i skolformen gymnasiesärskola.

Information om utbildningen

Gymnasiesärskolan ger en bra grund både för ett yrke och fortsatta studier. I gymnasiesärskolan får du också god hjälp att utvecklas som person och att aktivt delta i samhällslivet. Mer information om utbildningen får du genom din skolas studie- och yrkesvägledare.

Värmdö har ingen egen gymnasiesärskola. För information om program och annat hänvisas till gymnasiesärskolor i Stockholmsområdet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alla program i gymnasiesärskolan är fyraåriga. Du väljer själv program efter vad du är intresserad av.

Nationella program

Det finns nio nationella program, som är yrkesinriktade. Läs mer om dem på Skolverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Individuella program

Individuella program erbjuds dig som inte kan följa ett nationellt program. De individuella programmen består av sex olika områden. Läs mer om dem på Skolverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Prova-på-period

Studie- och yrkesvägledningen ska starta i årskurs 8 och fortsätta i årskurs 9. För att göra det lättare för dig att välja program, kan prova-på-perioder erbjudas. Din skolas studie- och yrkesvägledare hjälper till att ordna en prova-på-period i en gymnasiesärskola om du vill det.

Ansökan

Ansökan sker till gymnasiesärskolan sker på gymnasieantagningen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Senast publicerad: 2018-07-25


Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Värmdö kommun
08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg

Vi som jobbar i Värmdö kommun arbetar för att nå vår vision om skärgårdens mötesplats. Här möter vi tillsammans dagens och morgondagens utmaningar för våra medborgare. 

Vår vision Värmdö 2030