Talande webbLyssna

Särskilt stöd inom vuxenutbildning

Det är dina behov och förutsättningar som är utgångspunkten för vuxenutbildningen, och om du behöver det har du rätt till stöd i form av extra anpassningar.

Alla skolor som är godkända av Värmdö kommun ska, om du behöver det, kunna ge dig stöd i form av extra anpassningar,

Extra anpassningar är sådant som läraren kan göra i den dagliga undervisningen, till exempel:

  • Hjälp med att planera och strukturera studierna
  • Hjälp att förstå texter
  • Få ett ämnesområde förklarat på ett annat sätt
  • Hjälp med extra färdighetsträning
  • Tillgång till enstaka specialpedagogiska insatser
  • Tillgång till anpassade läromedel eller utrustning
  • Tillgång till digital teknik med anpassade programvaror

Senast publicerad: 2017-07-10

Kontakt

Rektor/enhetschef
Lisa Roos
08-570 485 43
lisa.roos@varmdo.se

Studie- och yrkesvägledning,
grundläggande, gymnasiala kurser och SFI
08-570 475 03 
vuxenutbildningen@varmdo.se

Bokning av vägledningssamtal
Syvvuxenutbildningen@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation