Äventyrsleken

Äventyrsleken i Gustavsberg öppnade sommaren 2019 och innehåller äventyrliga lekredskap i främst naturmaterial.

Foto från nya äventyrslekplatsen i Gustavsberg.

Parken innehåller äventyrliga och utmanande lekredskap i form av rutschkanor, klätternät, snurrlek, linbana, balanslek, klättertorn och sandlek. Lekredskapen är i huvudsak utformade i naturmaterial som trä och stål.

Med temat ”Nätvinge”, som bygger på insektens förvandlingsstadier, har äventyrsleken en pedagogisk inriktning med förändring över tid. I rörelsen genom leken tar man sig genom metamorfosens (förvandlingens) olika stadier från ägg, larv, puppa och vuxen individ. Metamorfosen av en Nätvinge håller ihop gestaltningen av lekplatsen och syftar till att ge ett unikt och stämningsfullt uttryck till den konstnärliga utformningen

Lekparken har byggts av mark- och exploateringsavdelningen på Värmdö kommun med entreprenör Bygg & Miljö Stockholm AB. Projektering och konstnärlig utsmyckning är utförd av 5land AB och Elin Samuelssons arkitektkontor.


Belysning puppor i Äventyrslekparken
Äventyrsparken ligger till vänster om Gustavsbergsbadet när man står riktad mot entrén. Länken går till en större version av bilden.

Här hittar du äventyrsleken, klicka för större bild >>

Mer information

Tubrutschkanan som tidigare var avstängd har bytts ut och ersatts av en ny tubrutschkana som är öppen att åka i.

Vid frågor är du välkommen att kontakta projektledningen via mejl  gustavsbergsprojektet@varmdo.se eller via servicecenter på
08-570 470 00.