Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida

Kvarnbergsterrassen

Ortofoto Kvarnbergsterrassen

Den nya bebyggelsen som planeras på Kvarnbergets norrsluttning erbjuder en möjlighet att skapa nya värden i Gustavsberg med spännande topografi och ett attraktivt läge mittemot den nya stadsparken.

Status i planarbete

Nytt start-PM för Kvarnbergsterrassen har godkänts 2018-01-25 av kommunstyrelsens planutskott. Kommunen utarbetar ett samrådsförslag i samarbete med byggherren och samråd planeras till kvartal 3 2019.

Markanvisningstävling

Markanvisningstävlingen för Kvarnbergsterrassen genomfördes mellan den 16 juni och 2 oktober 2017. Gestaltning har varit i stort fokus och inkomna anbud har utvärderats och poängsatts utifrån tre teman; social och ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet samt gestaltning. Vinnande anbud blev Oscar Properties, se pressmeddelandelänk till annan webbplats. Markanvisningen innebär att bostadsbebyggelse med hög kvalité i ett centralt läge med goda kommunikationer skapas.

Klicka här för mer information och illustrationer från markanvisningen.


Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Erik Melin via kommunens servicecenter på telefon
08-570 470 00 eller mejla erik.melin@varmdo.se

Nyheter

Process

Startskede

Start-PM godkändes 2015-03-02 av kommunstyrelsens planutskott.

Samråd

På gång.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Utställning

Utställning har ännu inte skett.

Antagen

Antagning har ännu inte skett.

Laga kraft

Laga kraft har ännu inte skett.

Genomförande

Genomförande har ännu inte skett.