Tyck till
Talande webbLyssna

دری Dari

در باره ی ویرم دیو Värmdö

ویرم دیو نسبت به هر جای دیگر سویدن دارای بیشترین جزایر، جزایر کوچک و جزایر سنگی میباشد. در واقعیت امر ویرم دیو مجموع الجزایر ستوکهولم میباشد، از مرکز مجموع الجزایر الی ساحل مجموع الجزایر. این و این واقعیت که سفراز اینجا الی مرکز ستوکهلم بوسیله ی وسایل حمل ونقل عمومی فقط ۲۰ دقیقه طول میکشد، دلایل کافی برای نقل مکان به این جا میباشند.

از نگاه فیصدی، شاروالی ویرم دیو بزرگترین افزایش نفوس در ۳۰  سال اخیر در سویدن را دارا میباشد. افزایش نفوس باعث این شده است که در حال حاضر مناطق رهایشی جالب و بی نظیردر مرکز صنعتی تاریخی گوستاوسبیری  Gustavsbergایجاد میگردند. مجموعا باید در حدود ۲۳۰۰ آپارتمان الی سال ۲۰۲۵ ایجاد گردند.

فعلا در ویرم دیو۳۹۰۰۰ نفر زندگی میکنند، اما تخمین زده میشود که در طول ۱۵ سال آینده ۱۰۰۰۰ نفر دیگرنیز به نفوس مذکورعلاوه خواهد شد. توسط مسکونین خانه های تابستانی و توریست ها، تعداد مسکونین درفصل تابستان به ۱۰۰۰۰۰ نفر میرسد.

شما میتوانید بوسیله ی موتر، سرویس یا کشتی به آسانی به ویرم دیو بیآیید. از مرکز شهر ستوکهولم شما بوسیله جاده ی ۲۲۲ به ویرم دیو میرسید، جاده مذکور در ستاوسنیس وینترهامنStavsnäs Vinterhamn  که مرکز ترافیک کشتیها در ویرمدیو میباشد، ختم میشود. اگر شما از سمت واکسهولمVaxholm  میآید، میتوانید بوسیله ی کشتی موتربر الی ستینس لیتینStenslätten  در شمال غرب ویرم دیو سفر نمایید.

سرویسها به ویرم دیو از سلوسین Slussen در ستوکهولم حرکت مینمایند، و لمبر لین های سرویس با عدد ۴ شروع میشود. بوسیله سرویس ها شما میتوانید به اکثر جاهاییکه میتوان بوسیله راه زمینی به آنجا رفت، خود را برسانید.

برای اینکه خود را به ویرم دیو رساند (لینکها)

 

SL – busstrafiken External link. واکسهولمس بولاگیت- عبور و مرورکشتی ها

Waxholmsbolaget – båttrafik External link.اس ال- عبور و مرور سرویس ها

معلومات توریستی

ویسیت شیرگوردینVisit Skärgården External link. 

ناحیه شهری سویدنی چیست؟

سویدن به نواحی شهری و شوراهای بخشی تقسیم شده است. آنها با موضوعات و فعالیت های مربوط به عامه، که دولت سویدن مسئولیت آنها را برعهده ندارد، سر و کار دارند. قانون نامه دولت محلی مقرر می کند که نواحی شهری و شوراهای بخشی چه کاری انجام دهند و چه کاری نباید انجام دهند. به تعداد 290 ناحیه شهری در سویدن وجود دارد، که وارمدو (Värmdö) با 39000 باشنده یکی از آنهاست. استوکهلم بزرگترین ناحیه شهری با حدود 900000 باشنده است. یک ناحیه شهری متوسط حدود 15000 باشنده دارد.

ناحیه شهری چه وظایفی را انجام می دهد

ناحیه شهری اداره محلی است. بزرگترین شهرها و نواحی شهری در سویدن معمولاً خود را شهر می نامند.

چند نمونه از مسئولیت های نواحی شهری ذیلاً آورده شده است:

– آمادگی ها و دوره مکتب اجباری نه ساله  –مکاتب ثانویه اصلی – مراقبت از سالمندان – مراقبت از معلولین – حمایت نگهداری – کتابخانه ها – پلانگذاری و اعمار – حفاظت زیست-محیطی و صحی – آب – سیستم رواناب – پاک کاری سرک ها – کثافات – خدمات اضطراری و نجات

علاوه بر اینها ناحیه شهری وظایف دیگری را هم برای منفعت رسانی و انکشاف جامعه انجام می دهد.

حکومتداری مستقل محلی و دموکراسی

حکومتداری مستقل محلی در سویدن در مقایسه با بیشتر کشورهای دیگر بسیار قدرتمند است – هر ناحیه شهری از آزادی بسیاری برای تصمیم گیری درباره فعالیت های خود برخوردار است.

دولت از نواحی شهری می خواهد که تا حد امکان درباره فعالیت های خود تصمیم بگیرند. از سوی دیگر دولت درباره قوانین ناظر بر نواحی شهری تصمیم می گیرد.

یک شرط مهم برای حکومتداری عبارتست از حق تصمیم گیری درباره سطح مالیات محلی و حق مالیات بندی. منبع اصلی عاید برای نواحی شهری مالیات محلی است که حدود 60 فیصد عواید را تشکیل می دهد. بنابراین یکی از مهم ترین وظایف برای ناحیه شهری عبارتست از ایجاد فرصت های استخدام برای باشندگان خود. باشندگانی که در ناحیه شهری راجستر شده اند یا صاحب جایداد هستند اعضای آن ناحیه شهری محسوب می شوند.

اصل دسترسی عامه به اسناد رسمی به اتباع سویدنی و خارجی حق سهیم بودن و بهره مند شدن خود آنها از اسناد عامه و رسمی را اعطا می کند. همچنین هر عضو ناحیه شهری حق دارد که از "محکمه اداری بخش" بخواهد که قانونی بودن تصامیم را بررسی کند.

دموکراسی محلی در نواحی شهری یک بخش مهم از دموکراسی در سویدن است. هر ناحیه شهری دارای یک "مجمع شورای شهری" با نمایندگانی از احزاب سیاسی می باشد. مجمع شورای شهری کمیته اجرایی شهری و سایر کمیته ها را مقرر می کند.

انتخابات عمومی برای پارلمان ، مجمع شورای شهری و شورای بخش هر چهار سال یکبار در یک روز برگزار می شود.

تماس

با شاروالی تماس بگیرید

اوقات کاربخش امور اداری شاروالی از دوشنبه الی چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷، پنجشنبه از ۸ الی ۱۹ و جمعه از ۸ الی ۱۳.

شاروالی ویرم دیو

سیوچبوردväxel :08-570 470 00

فاکس:08-57048305

آدرس پوستی:134 81 Gustavsberg

آدرس بازدید ساختمان شاروالی:Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg

ایمیل آدرس شاروالی:varmdo.kommun@varmdo.se

آدرس های مزید بازدید

سویدنی برای مهاجرین - مرکز کار و دروس(CAS)  در مرکز گوستاوس بیری در ویرم دیو

دفتر(CAS) : تیلفون08-570 483 31

اوقات تماس تیلفونی: از دوشنبه الی جمعه از ساعت ۸.۰۰ الی ۱۱.۳۰ آدرس بازدید:Skärgårdsvägen 7, 134 30 Gustavsberg

اداره کاریابی در ویرم دیوArbetsförmedlingen اوقات کار از دوشنبه الی جمعه، از ساعت ۸.۰۰ الی ۱۶.۳۰ آدرس:Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg

اداره بیمه ی اجتماعیFörsäkringskassan  

اداره بیمه ی اجتماعی مسؤولیت منجمله کمک نقدی به خانواده های دارای کودکان، مریضان و معیوبین را به عهده دارد. آنها همچنان معاش تقاعد، بیمه ی والدین و کمک نقدی برای کرایه خانه را نیز میپردازند.

تیلفون:0771-524 524

CSN – www.csn.se/en/

در این وبسایت شما می توانید معلومات عمومی درباره کمک های موجود برای محصلین (متعلمین) را پیدا کنید.

تازه وارد به ستوکهولم nyistockholm.se –

این سایت برای شما که اجازه اقامت دایمی را تازه بدست آورده و در ولایت ستوکهولم زندگی مینمایید، میباشد. برای شما که میخواهید در مورد فعالیت های این جامعه معلومات بدست آورید و میخواهید بدانید که برای حل مسایل مختلف به کجا باید مراجعه نمایید، این سایت منحیث یک راهنما میباشد.

معلومات در باره سویدنwww.informationsverige.se –

این صفحه در مورد تازه وارد بودن در سویدن میباشد. وقتیکه شما تازه به سویدن آمده اید، بعضی مسایلی موجود است که شما باید در مورد آن فکر کنید.شما باید خودرا در اداره مالیات ثبت احوال نفوس نمایید، همچنان شما باید خودرا در اداره بیمه ی اجتماعی ثبت نام نمایید تا اینکه بتوانید از سیستم رفاهی اجتماعی در سویدن مستفید شوید.

رهنمای مصرف کنندگانKonsumentvägledning  

اداره مشوره به مصرف کنندگانKonsumentrådgivningen ، در مورد حل مسایل مختلف در ارتباط با مصرف به شما کمک مینماید. اگردر ارتباط با خرید، شما احساس میکند که به شما فریب داده اند، اگر برای منحصر شدن از خرید به کمک ضرورت دارید یا میخواهید که یک قرارداد را درست بفهمید، در این صورت شما میتوانید از یک رهنمای مصرف کنندگان مشوره بدست آورید.

پذیرش و جابجاشدن در ویرم دیو

جابجاشدن در ویرم دیو

برای بدست آوردن معلومات مهم در مورد جابجاشدن در سویدن، به موسسات ذیل مراجعه نمایید:

  • اداره کاریابی      ی سویدنThe Swedish Employment Service  
  • اینستیتوت سویدنSwedish      Institut  
  • اداره مهاجرین سویدنSwedish Migration Board  

کار

اگر تازه به سویدن آمده اید، خدمات استخدام سویدن می تواند فرصت های متعددی را برای پیدا کردن و حفظ یک وظیفه به شما ارائه کند.

– SFI لسان سویدنی برای مهاجرین

Sfi عبارتست از تعلیمات ابتدایی لسان سویدنی برای مهاجرین بزرگسال که لسان مادری آنها غیر از لسان سویدنی است.

اگر شما در Värmdö یا ناکا (Nacka) راجستر شده باشید می تواند در CAS (مرکز کار و مطالعات) در Sfi درس بخوانید. تعلیمات شامل چهار کورس مختلف هستند: A، B، C و D. سابقه تحصیلی و تسلط شما به لسان سویدنی تعیین خواهد کرد که شما باید کدام کورس را شروع کنید. وقتی که Sfi D را به پایان رساندید، می توانید به مطالعه لسان سویدنی منحیث لسان خارجی در سطوح مختلف ادامه دهید. شما همچنین می توانید مطالعات خود در لسان سویدنی را با سایر کورس ها ادغام کنید. وقتی که شما Sfi در CAS مطالعه می کنید:

– یک برنامه درسی انفرادی دریافت خواهید کرد – مستقیماً مطالعات خویش را آغاز خواهید کرد – در اوقات روز یا در وقت دیگر مطالعه خواهید کرد – درک مطلب، قرائت، صحبت و تحریر به لسان سویدنی را خواهید آموخت – معلومات مهم درباره جامعه سویدن را دریافت خواهید کرد – مهارت های اساسی کمپیوتر را خواهید آموخت – برای نشان دادن لیاقت عمومی تان مجموعه مهارت های تان را خواهید نوشت

کی حق آموختن اس اف ایsfi  یا زبان سویدنی برای مهاجرین را دارد؟

برای اینکه شما اس اف ای را در ویرم دیو آغازنمایید، باید شما در شاروالی ویرم دیو ثبت احوال نفوس بوده و چهار عدد آخری در لمبر شخصی هویت تان، را بدست آورده باشید.

عریضه

ما پذیرش متوالی برای اس اف ای، را داریم. به دفتر ما زنگ بزنید، بعدأ برای شما یک وقت برای برنامه ریزی انفرادی، همرای معلم در مرکز کار و دروس در مرکز گوستاوس بیری در ویرم دیو ، رزرو میگردد.

دفتر(CAS) : تیلفون08-570 483 31

اوقات تماس تیلفونی: از دوشنبه الی جمعه از ساعت ۸.۰۰ ۰ الی ۱۱.۳۰

آدرس بازدید: Skärgårdsvägen 7, 134 30 Gustavsberg

اگر شما تازه به اینجا نقل مکان نموده اید، باید یک ورق هویتpersonbevis  که ثبوت میکند که شما در شاروالی ویرم دیو ثبت احوال نفوس شده اید، با خود بیآورید. اگر شما درس اس اف ای را در کدام شاروالی دیگر خوانده اید، باید تصدیق های خود را هم با خود بیآورید.

معلومات مزید

مکتب سویدنی–  اداره ی ملی سویدن برای تحصیلاتThe Swedish National Agency for Higher Education . اینجا شما معلومات مزید درمورد سیستم مکاتب در سویدن بدست میآورید. ( لینک)

تحصیلات عالی – اداره ی ملی سویدن برای تحصیلات عالی

اجازه ی اقامت در سویدن – برای بدست آوردن معلومات مزید در مورد تقاظای اجازه اقامت دایمی، اجازه ی کار، پناهندگی یا تابعیت، شما باید به اداره ی مها جرین مراجعه نمایید.

تحصیل و کودکستان

کودکستان

شاروالی ویرم دیو, جای در کودکستان را به تمام اطفال بین ۱ الی ۶ سال در مدت ضرورت با در نظر داشت کار دارای معاش یا تحصیل والدین و یا ضرورت خود کودک، در اختیار میگذارد. خدمات حمایتی از متعلمین، برای اطفال الی ۱۲ ساله که در مکتب ( صنف آمادگی ، مکتب ابتدایی و مکتب مخصوص اطفال عقب افتاده) درس میخوانند، میباشند. شاروالی، خدمات حمایتی از متعلمین را به آن عده اطفال عرضه میدارد که والدین شان کار با معاش داشته، تحصیل مینمایند یا اینکه خود طفل به آن ضرورت دارد.

صنف آمادگی ، یک روش تحصیلی داوطلبانه در سالیکه یک کودک ۶ ساله شده باشد، میباشد. تدریس در صنف آمادگی در مکاتب ابتدایی شاروالی صورت میگیرد.

درخواستی

درخواستی برای خدمات محافظتی از کودکان، میتواند در سایت شاروالی صورت بگیرد. همچنان میتوان از طریق

 ایمییل barnomsorgsfragor@varmdo.se

و یا تیلفون08 -570 482 28  تماس گرفت.

مکتب ابتدایی

در شاروالی ویرم دیو سیزده باب مکتب ابتدایی شاروالی و چهار باب مکتب ابتدایی مستقلfristående  موجود میباشند. کسانیکه اطفال بین ۶ الی ۱۵ سال را دارند میتونند که مکتب را برای کودک خود انتخاب نمایند، البته در صورت موجودیت جای.

تحصیلات ابتدایی برای اطفال بین ۷ الی ۱۶ سال جبری میباشند. تحصیلات در مکتب ابتدایی باید به همه شاگردان آن دانش و آمادگی را بدهند که آنها بتوانند در فعالیتهای جامعه اشتراک نموده و برای ادامه ی تحصیلات آنها منحیث یک تهداب باشند. برای شاگردانیکه در امور مکتب مشکلات دارند، باید کمک خاص صورت بگیرد. مکتب مجانی بوده اما امکان دارد که مصرف ناچیز بعضی چیزها باید پرداخته شود. محتوا به اساس پلان تدریسی و پلان کورسهای مضامین مختلف استوار میباشد. پلانهای پیشرفت انفرادی همرا با تخمین تحریری باید در طول تمام سالهای مکتب ترتیب داده شوند، و نمرات امتحانات از صنف ۸ داده میشنود.

مکتب لیسه

در سویدن تمام نوجوانانیکه مکتب ابتدایی را به اتمام رسانیده است، حق تحصیل سه ساله در لیسه را دارند. تحصیلات در لیسه، اساس فعالیت حرفوی، ادامه ی تحصیلات، پیشرفت فردی و اشتراک فعال در فعالیتهای جامعه میباشد. در لیسه شما میتواند ازبین ۱۸ رشته  programمختلف که همه آنها ۳ سال ادامه دارند، یکی را انتخاب نمایید.

تدریس لسان مادری

هدف از تدریس لسان مادری در مکاتب ابتدایی این است که برای شاگرد انیکه اقلا یکی از سرپرستان آنها لسان مادری غیر سویدنی رادارد، و همچنان اطفال فرزند خوانده، امکان آن فراهم گردد که همراء با دیگران دانش خودرا در لسان مادری خود وسیع تر نمایند.

به سوالات شما در مورد تدریس لسان مادری، لیندا گریون لوندLinda Grönlund  بوسیله ی تیلفون070-4130426  جواب میدهد.

linda.gronlund@varmdo.se

معتبر نمودن تحصیلات

برای بدست آوردن کمک در مورد معتبر نمودن تحصیلات خود در سویدن، شما باید با موسسه ی ذیل در تماس شوید:

مرکز کار و دروس(CAS)  در مرکز گوستاوس بیری در ویرم دیو

دفتر(CAS) : تیلفون08-570 483 31

اوقات تماس تیلفونی: از دوشنبه الی جمعه از ساعت ۰۸.۰۰ الی ۱۱.۳۰

آدرس بازدید: Skärgårdsvägen 7, 134 30 Gustavsberg

لینکهای دیگر درمورد تحصیلات:

سویدنی برای مهاجرین (SFI)

studera.nu

مراقبت و خدمات اجتماعی

خدمات اجتماعی

وظیفه ی خدمات اجتماعیSocialtjänsten  این است که برای افرادیکه به علت کاهش فعالیت بدنی، مشکلات اجتماعی یا اقتصادی به کمک ضرورت دارند، خدمات، کمک و پشتیبانی را واگذار نمایند. این کمک باید با در نظرداشت امکانات فردی، شرایط و ضروریات فرد نیازمند صورت بگیرد.

نوکریوال اجتماعیSocialjour

کسانیکه بعد از وقت کار رسمی دارای کدام موضوع عاجل میباشند، میتوانند به نوکریوال اجتماعی ویرم دیو مراجعه نمایند:

از طرف روز به تیلفون:08-570 470 00  ( سیوچبورد) شب ها و رخصتی ها به تیلفون 08-570 307 20 :

نوکریوال زنانهkvinnojour  ناکا ویرم دیوNacka Värmdö

به شما زنانیکه تحت تعرض روحی یا جسمی قرار گرفته باشید، کمک و پشتیبانی مینماید:

تیلفون:08-601 95 72  ایمیل آدرس:nackavarmdo.kvinnojour@telia.se

نوکریوال اطفال، جوانان و خانواده

از طرف روز به تیلفون08-570 485 66 : شب ها و رخصتی ها به تیلفون08-570 307 20 :

مراقبت از سالمندان

بخش پرستاری و مواظبت از سالخورده گانÄldreomsorgen ، مسؤلیت اشکال گوناگون پرستاری، خدمات صحی و دیگر خدمات برای افراد بزرگتر از ۶۵ سال، را به عهده دارد. هدف این است که پرستاری و خدمات صحی ۲۴ ساعته را طوری عرضه نمود که سالخورده گان بتوانند حتی در صورت مریضی و کاهش فعالیت جسمی در خانه خود زندگی نماید. همچنان افرادیکه به علت نیازمندی جدی و فراگیر به خدمات صحی نمیتوانند در منازل خود زندگی نمایند، میتوانند در مساکن مخصوص زندگی نمایند.

اطفال پناه جوی تنها وارد شده

اطفالیکه بدون سرپرست به سویدن میآیند، ضرورت به یک کفیلی دارند که از آنها نماینگی نمایند. این وظیفه ی کمیته نظارت به امور قیمومیت میباشد که کفیلgod man  را به این قسم اطفال تعیین نماید. وظیفه ی یک کفیل/ امینförvaltare  این است که از منافع کودک دفاع نماید. طور مثال، نمایندگی کردن از کودک در مقامات دولتی در ارتباط با درخواستی ها و درخواستی استیناف کردن.

Senast publicerad:

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation