Tyck till
Talande webbLyssna

Koulutus ja esikoulu

Ajankohtaista asiatietoa lasten, nuorten ja aikuisten koulutuksesta sekä esikoulutoiminnasta ja koululastenhuollosta Ruotsin koulutoimessa.

Esikoulu

Värmdö tarjoaa esiopetusta kaikille 1-6-vuotiaille lapsille tarpeen vanhempien ansiotyön, opintojen tai lapsen omien tarpeiden vuoksi.  Koululaisten hoito on tarkoitettu korkeintaan kaksitoistavuotiaille lapsille, jotka käyvät koulua (esikoulu, peruskoulu ja erityiskoulu).  Kunta järjestää koululaisten hoitoa lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät tai opiskelevat tai kun lapsella on tarvetta tällaiseen toimintaan.

Esiopetus on vapaaehtoinen koulumuoto 6-vuotiaille lapsille. Esiopetus järjestetään kunnan peruskouluissa. 

Hakeminen 

Lasten hoitopaikkaa voidaan hakea kunnan verkkosivuilla. Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostitse barnomsorgsfragor@varmdo.se tai puhelimitse 08–570482 28

Peruskoulu

Värmdön kunnassa on kolmetoista kunnallista ja neljä yksityistä peruskoulua. Jokainen huoltaja, jolla on 6-15-vuotiaita lapsia, voi valita lapselleen haluamansa peruskoulun, paikkojen saatavuuden mukaan.  Peruskoulu on pakollinen kaikille 7-16-vuotiaille lapsille. Peruskoulun on annettava kaikille oppilaille tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat voidakseen osallistua yhteiskunnalliseen elämään sekä jatkokoulutukseen.  Lisätukea annetaan oppilaille, joilla on vaikeuksia koulussa. Koulu on maksuton, mutta yksittäisistä ohjelmista voidaan periä pieniä kustannuksia. Opetuksen sisältöä ohjaa opetussuunnitelma ja eri oppiaineiden kurssisuunnitelmat.

Yksittäiset kehityssuunnitelmat ja kirjalliset arvioinnit annetaan jokaisena lukuvuonna ja todistus arvosanoineen annetaan 6. luokalta lähtien.

Lukio

Kaikilla ruotsalaisilla nuorilla, jotka ovat suorittaneet peruskoulun, on oikeus kolmen vuoden keskiasteen koulutukseen. Lukiokoulutus tarjoaa perustan ammattiin, jatkokoulutukseen, henkilökohtaiseen kehitykseen ja aktiiviseen osallistumiseen yhteiskunnassa. Lukiossa on valittavana 18 eri ohjelmaa, jotka kaikki kestävät 3 vuotta. 

Äidinkielen opetus

Peruskoulun äidinkielen opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle, jonka vähintään yhden huoltajan äidinkieli on muu kuin ruotsi, ja adoptoiduille lapsille mahdollisuuksia kehittää muiden kanssa oman äidinkielen taitojaan. Jos sinulla on kysyttävää äidinkielen opetuksesta, ota yhteyttä: Linda Grönlund puh. 070-4130426  linda.gronlund@varmdo.se

Koulutuksen valinta

Saadaksesi apua oman koulutuksesi valintaan Ruotsissa, ota yhteyttä:  Centrum för arbete och studier (CAS) Gustavsbergin keskustaajamassa Värmdössä.  CAS-vastaanotto: Puhelin: 08/570 483 31  Puhelinaika: ma-pe 8:00–11:30 Käyntiosoite:  Skärgårdsvägen 7, 134 30 Gustavsberg.

Senast publicerad:

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation