Tyck till
Talande webbLyssna

Kunnan tehtävät

Mikä ruotsalainen kunta on?

Ruotsi on jaettu kuntiin ja maakäräjiin. Ne käsittelevät julkisia asioita ja toimintoja, joista Ruotsin hallitus ei ole vastuussa. Kunnallislaissa määrätään, mitä kuntien ja maakäräjien on tehtävä ja mitä ne eivät saa tehdä.

Kunnan tehtävät

Kunta on paikallinen viranomainen.  Ruotsin suurimmat kylät ja kunnat kutsuvat itseään kaupungeiksi.

Seuraavassa on esimerkkejä aloista, joista kunnat vastaavat:

  • esikoulut ja yhdeksänvuotiset peruskoulut    
  • lukiot    
  • vanhusten huolto    
  • vammaishuolto    
  • elatustuki    
  • suunnittelu ja rakentaminen    
  • ympäristön ja terveyden suojelu   
  • jätevesihuolto
  • jätehuolto    
  • hätä- ja pelastustoimi

Tämän lisäksi kunta pitää huolen muista asioista yhteiskunnan hyväksi ja kehittämiseksi.

Paikallinen itsehallinto ja demokratia

Verrattuna useimpiin muihin maihin Ruotsissa on vahva paikallinen itsehallinto – jokaisella kunnalla on vapaus päättää omasta toiminnastaan.

Hallitus haluaa kuntien päättävän mahdollisimman paljon omasta toiminnastaan. Toisaalta hallitus säätää lakeja, jotka koskevat kuntia.

Tärkeä edellytys hallinnolle on verotusoikeus ja oikeus päättää paikallisen veron määrästä. Kuntien pääasiallinen tulonlähde on kunnallisvero. Sen vuoksi yksi tärkeimmistä kuntien tehtävistä on luoda asukkailleen työllistymismahdollisuuksia. Asukkaat, jotka on rekisteröity kuntaan tai omistavat kiinteistöä kunnassa, ovat sen jäseniä.

Periaate oikeudesta tutustua virallisiin asiakirjoihin antaa kaikille Ruotsin ja ulkomaan kansalaisille oikeuden osallistua ja käyttää hyväkseen julkisia ja virallisia asiakirjoja. Jokaisella kunnan jäsenellä on myös oikeus päätösten lainmukaisuuteen lääninoikeudessa.

Kuntien paikallinen demokratia on tärkeä osa Ruotsin demokratiaa. Jokaisella kunnalla on kunnanvaltuusto, joka koostuu poliittisten puolueiden edustajista. Kunnanvaltuusto nimittää kunnanhallituksen ja muut lautakunnat.

Parlamentin, kunnanvaltuuston ja maakäräjien yleiset vaalit pidetään samana päivänä joka neljäs vuosi.

Senast publicerad:

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation