Tyck till
Talande webbLyssna

ภาษาไทย Thai

เกี่ยวกับ Värmdö

เกี่ยวกับ Värmdö

Värmdö มีเกาะแก่งและโขดหินต่างๆอยู่เป็นจำนวนมากกว่าที่อื่นๆของประเทศสวีเดน โดยแท้จริงแล้ว Värmdö เป็นหมู่เกาะของ Stockholm ตั้งแต่หมู่เกาะด้านในไปจนถึงหมู่เกาะด้านนอก ด้วยเหตุนี้และข้อเท็จจริงที่ว่าใช้เวลาเพียง 20 นาทีในการเดินทางถึงใ จกลาง Stockholm ด้วยรถสาธารณะจึงทำให้หลายๆคนย้ายมาอยู่ที่นี่ เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว Värmdö เป็นเมืองที่มีประชากร มากที่สุดในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา

การขยายตัวนี้นำไปสู่ความน่าตื่นเต้นและการมีลักษณะเฉพาะตัวของสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยที่กำลังสร้างขึ้นในขณะนี้ที่เขตอุตสหกรรมเก่า Gustavsberg กลางเมืองหลักของ Värmdö โดยจะมีการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ไปจนถึงปีค.ศ. 2025 รวมทั้งหมด 2,300 ยูนิตโดยประมาณ

ในปัจจุบัน Värmdö มีประชากรอยู่อาศัยประมาณ 39,000 คนและต่อไปจากนี้อีก 15 ปีจะมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเกือบ 10,000 คน ในช่วงฤดูร้อนมีผู้ที่มาพักอาศัยที่นี่ซึ่งเป็นคนที่มีบ้านพักตากอากาศและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนเกือบ100,000 คน

คุณสามารถเดินทางมา Värmdö อย่างง่ายดายโดยรถยนต์ รถประจำทางและเรือโดยสาร จาก Stockholm City มีถนนสาย 222 ที่จะนำคุณมาสู่ Värmdö และสิ้นสุดลงที่ Stavsnäs Vinterhamn ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจราจรทางเรือที่ใหญ่ที่สุดใน Värmdö หากคุณมาจาก Vaxholm จะมีแพขนานยนต์ให้บริการอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Värmdö

รถประจำทางที่มา Värmdö จะออกจาก Slussen ใน Stockholm โดยมีหมายเลขสายรถประจำทางที่ขึ้นต้นด้วยเลข 4 รถป ระจำทางจะพาคุณไปในหลายๆที่ที่สามารถไปถึงได้โดยทางบก

การเดินทางไปVärmdö

SL -รถประจำทาง External link, opens in new window.

Waxholmsbolaget- เรือโดยสาร External link, opens in new window.

ข้อมูลการท่องเที่ยว

Visit Skärgården External link. (สำนักงานการท่องเที่ยว)

เทศบาลของสวีเดนคือ

สวีเดนแบ่งการปกครองออกเเป็นเทศบาลและสภามณฑลโดยจะดูแลเรื่องต่างๆและงานสาธารณประโยชน์ซึ่งไม่ใช่งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาล กฏหมายปกครองท้องถิ่นจะบัญญัติสิ่งที่เทศบาลและสภามณฑลควรจะทำหรือไม่ต้องทำ ประเทศสวีเดนมีเทศบาล 290 เแห่งซึ่งเทศบาล Värmdö เป็นหนึ่งในนั้นโดยมีประชากร 39,000เทศบาล Stockholmเป็นเทศบาลที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีปร ะชากรราว 900,000 คน แต่ละเทศบาลจะมีประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 15,000คน

งานที่เทศบาลรับผิดชอบ

เทศบาลเป็นหน่วยงานราชการท้องถิ่น เมืองและเทศบาลที่ใหญ่มากๆในสวีเดนจะเรียกตัวเอง เมือง

ตัวอย่างงานด้านต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลมีดังต่อไปนี้

-โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-โรงเรียนการศึกษาตอนปลาย

-การดูแลผู้สูงอายุ

-การดูแลบุคคลทุพพลภาพ

-งานซ่อมบำรุง

-ห้องสมุด

-การวางแผนและสิ่งก่อสร้าง

-การป้องกันสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

-น้ำ

-ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล

-การทำความสะอาดถนน

-ขยะ

-บริการฉุกเฉินและกู้ภัย

นอกจากนี้เทศบาลยังทำงานด้านอื่นๆที่เป็นผลประโยชน์และการพัฒนาของสังคม

การปกครองตนเองส่วนท้องถิ่นและความเป็นประชาธิปไตย

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆโดยส่วนใหญ่แล้วการปกครองตนเองส่วนท้องถิ่นในสวีเดนมีความเข้มแข็งมาก- โดยแต่ละเทศบาลมีอิสระ ในการกำหนดงานต่างๆของตัวเองเป็นอย่างมาก

รัฐบาลมีความประสงค์ให้เทศบาลกำหนดงานด้วยตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในอีกทางหนึ่งรัฐบาลก็จะออกกฏหมายซึ่งใช้กำกับ ควบคุมเทศบาลด้วย

เงื่อนไขที่สำคัญในการปกครองคือ สิทธิในการกำหนดระดับภาษีท้องที่และสิทธิในการเก็บภาษี แหล่งรายได้หลักเกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ขอ งเทศบาลคือ ภาษีท้องที่ ดังนั้นงานที่สำคัญที่สุดสำหรับเทศบาลคือการเพิ่มโอกาสในการจ้างงานของประชาชน

ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนหรือเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในเทศบาลใดก็จะเป็นสมาชิกของเทศบาลนั้นๆ

หลักการที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงและรับรู้เอกสารของทางราชการทำให้พลเมืองชาวสวีเดนและพลเมืองต่างชาติทุกคนมีสิทธิที่จะขอดูและมีส่วนรับรู้เอกสารของทางราชการได้ นอกจากนี้สมาชิกแต่ละคนของเทศบาลยังมีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอดูคำพิพาษาของศาลปกครองได้

ประชาธิปไตยท้องถิ่นในระดับเทศบาลเป็นส่วนสำคัญของประชาธิปไตยของประเทศสวีเดน เทศบาลแต่ละแห่งจะมีสภาเมืองที่เป็นตัวแทน จากพรรคการเมือง สภาเมืองจะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเมืองและคณะกรรมการอื่นๆ

สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปของรัฐสภา สภาเมืองและสภามณฑลจะจัดขึ้นวันเดียวกันในทุกๆสี่ปี

การติดต่อ

การติดต่อกับเทศบาล

เทศบาลจะเปิดทำการในวันจันทร์ถึงพุธเวลา 8.00-17.00 น. วันพฤหัสบดีเวลา 8.00-19.00 น. และวันศุกร์เวลา 8.00­13.00 น.

Värmdö kommun

โทรศัพท์สายกลาง: 08-570 470 00

โทรสาร: 08-57048305

ที่อยู่ไปรษณีย์: 134 81 Gustavsberg

สถานที่ติดต่อ: Kommunhuset, Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg

อีเมลเทศบาล: varmdo.kommun@varmdo.se

สถานที่ติดต่ออื่นๆ

Svenska för invandrare /การศึกษาภาษาสวีเดนสำหรับบุคคลต่างด้าว – Centrum för arbete och studier (CAS) /ศูนย์งานและการศึกษา ตั้งอยู่ ณ ใจกลางของเมือง Gustavsberg ใน Värmdö

CAS expedition /สำนักงาน CAS: โทรศัพท์: 08/570 483 31

วันเวลาติดต่อทางโทรศัพท์: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -11.30 น.

สถานที่ติดต่อ: Skärgårdsvägen 7, 134 30 Gustavsberg

สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคมดูแลรับผิดชอบในเรื่องเงินช่วยเหลือครอบครัว ผู้ป่วยและรวมถึงบุคคลทุพพลภาพ

นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินเกษียณ การประกันผู้มีบุตรและเงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัย

โทรศัพท์: 0771 524 524

CSN – www.csn.se External link, opens in new window.

คุณสามารถหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือการศึกษาของสวีเดนเป็นภาษาต่างๆได้ที่เว็บไซต์ด้านบนนี้

ผู้มาใหม่ใน Stockholm – nyistockholm.se External link.

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์สำหรับผู้ที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตให้พำนักอาศัยและอยู่ในมณฑล Stockholm เว็บไซต์นี้จะเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ต้ องการข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของสังคมและสถานที่ติดต่อสอบถามเมื่อมีคำถามต่างๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสวีเดน – www.informationsverige.se External link.

เว็บไซต์นี้เกี่ยวกับผู้มาอยู่ใหม่ในสวีเดน บางเรื่องควรจะคำนึงสำหรับผู้มาใหม่ คุณลงทะเบียนกับทางกรมสรรพากร และคุณจะต้องลงทะเบี ยนกับสำนักงานประกันสังคมด้วยเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบการประกันความมั่นคงทางสังคมในประเทศสวีเดน

ศูนย์แนะนำผู้บริโภค

ศูนย์แนะนำผู้บริโภคจะสามารถช่วยคุณแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการบริโภคได้ หากคุณรู้สึกว่าเมื่อซื้อของแล้วถูกโกง หากคุณต้องการความ ช่วยเหลือในการยกเลิกการซื้อหรือการทำความเข้าใจในสัญญาคุณสามารถขอคำแนะนำจากผู้ให้คำปรึกษาผู้บริโภคได้

การรับและการเข้ามาตั้งถิ่นฐานใน

การตั้งถิ่นฐานที่ Värmdö

ข้อมูลสำคัญในการตั้งถิ่นฐานในประเทศสวีเดนที่ควรคำนึงถึง

งาน

ถ้าคุณเป็นผู้มาอยู่ใหม่ที่ประเทศสวีเดน ทางสำนักงานจัดหางานจะหยิบยื่นโอกาสต่างๆในการหางานให้แก่คุณ

SFI – ภาษาสวีเดนสำหรับคนต่างด้าว

Sfi เป็นการศึกษาภาษาสวีเดนขึ้นพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่ต่างด้าวผู้มีภาษาอื่นเป็นภาษาแม่

คุณสามารถเรียนภาษาสวีเดนได้ที่ CAS External link. (ศูนย์การทำงานและการเรียนรู้) ถ้าหากคุณลงทะเบียนที่ Värmdö หรือ Nacka การศึกษ านี้จะประกอบด้วยสี่หลักสูตรด้วยกัน คือ หลักสูตร A, B, C และ D โดยจะประเมินจากการประวัติการศึกษาและความสามารถในการ ใช้ภาษาสวีเดนของคุณว่าคุณควรจะเริ่มเรียนหลักสูตรไหน เมื่อคุณเรียนจบหลักสูตร Sfi D แล้วคุณสามารถเรียนหลักสูตรภาษาสวีเดนเป็ นภาษาที่สองต่อในระดับต่างๆได้ คุณสามารถเรียนภาษาสวีเดนควลกับวิชาอื่นๆได้ เมื่อคุณเรียน Sfi ที่ CAS คุณจะ:

-ได้รับแผนการเรียนเฉพาะรายบุคคล

-สามารถเริ่มเรียนได้ทันที

-สามารถเลือกเรียนภาคกลางวันหรือภาคค่ำได้

-เรียนรู้เพื่อให้เข้าใจ อ่าน พูดและเขียนภาษาสวีเดนได้

-ได้รับข้อมูลสำคัญต่างๆเกี่ยวกับสังคมสวีเดน

-ได้ความรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

-เขียนประวัติการศึกษาและการทำงานเพื่อเสนอความสามารถของตนเอง

ผู้ที่สามารถเรียนsfiได้

สำหรับการเริ่มเรียน sfi ที่ Värmdö คุณจะต้องลงทะเบียนราษฏร์ที่เทศบาล Värmdö และมีตัวเลขประจำตัวประชาชนสี่ตัวหลัง

การสมัครเรียน

เรามีการรับสมัครเรียน Sfi อย่างต่อเนื่อง โปรดโทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อจองเวลากับครูในการทำแผนการเรียนเฉพาะบุคคลที่ศูนย์ก ารทำงานและการเรียนรู้(CAS) ซึ่งตั้งอยู่ ณ ใจกลางของ Gustavsberg ใน Värmdö

CAS expedition /สำนักงาน CAS: โทรศัพท์: 08/570 483 31

วันเวลาติดต่อทางโทรศัพท์: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -11.30 น.

สถานที่ติดต่อ: Skärgårdsvägen 7, 134 30 Gustavsberg

หากคุณเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ให้คุณนำหนังสือรับรองบุคคล( personbevis )มายื่นแสดงเป็นหลักฐานว่าคุณได้ลงทะเบียนราษฏร์ที่เทศบ าล Värmdö นี้แล้ว ถ้าคุณเคยเรียน Sfi จากเทศบาลอื่นคุณจะต้องนำใบรับรองผลการศึกษามายื่นด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

การศึกษาที่สวีเดน- Skolverket External link. (สำนักงานการศึกษาแห่งชาติ) คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่นี่เกี่ยวกับการดำเนินการด้านก ารศึกษาของประเทศสวีเดน

การศึกษาระดับสูง- Högskoleverket External link. (สำนักงานอุดมศึกษาแห่งชาติ)

การขออนุญาตพำนักอาศัยในประเทศสวีเดน- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขออนุญาตพำนักอาศัยและทำงาน ลี้ภัยหรือขอเ ป็นพลเมืองคุณจะต้องติดต่อกับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง - Migrationsverket External link.

การศึกษาและโรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนอนุบาล

ที่ Värmdö มีโรงเรียนอนุบาลสำหรับเด็กทุกคนที่มีอายุ 1-6 ปี โดยขึ้นอยู่กับการงานของบิดามารดา การศึกษาหรือความจำเป็นข องตัวเด็กเอง การดูแลเด็กที่โรงเรียนจะดูแลตั้งแต่เด็กที่เข้าโรงเรียนจนถึงอายุ 12 ปี (ระดับชั้นอนุบาล, ระดับภาคบังคับและโรงเรี ยนสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา) เทศบาลจะให้การดูแลเด็กสำหรับบิดามารดาที่ทำงาน เรียนหรือมีความจำเป็นสำหรับตัวเด็กเอง

ระดับชั้นอนุบาลเป็นรูปแบบการเรียนสำหรับเด็กที่มีอายุครบ 6 ปี โดยความสมัครใจ การเรียนการสอนของชั้นอนุบาลจะดำเนินการที่โ รงเรียนการศึกษาขั้นนพื้นฐานของเทศบาล

การสมัคร

การสมัครขอให้ดูแลเด็กสามารถทำได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลและยังติดต่อทางอีเมลที่ barnomsorgsfragor@varmdo.se หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 08-570 482 28 ได้อีกด้วย

โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นปีที่ 1-9)

เทศบาล Värmdö มีโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลสิบสามโรงเรียนและของเอกชนสี่โรงเรียน ผู้ที่มีบุตรอายุระหว่าง 6-15 ปี จะมีโอกาสเลือกโรงเรียนที่อยากให้บุตรเข้าเรียนได้หากยังมีที่ว่าง

โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนภาคบังคับสำหรับเด็กทุกคนที่มีอายุระหว่าง 7-16 ปี การศึกษาที่โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นแก่นักเรียนทุกคนสำหรับการมีส่วนร่วมในสังคมและเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อ

ความช่วยเหลือพิเศษจะจัดให้กับนักเรียนที่มีอุปสรรคในการเล่าเรียน ทางโรงเรียนไม่เก็บค่าเล่าเรียนแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนเพียงเ ล็กน้อย เนื้อหาของวิชาต่างๆจะกำหนดโดยแผนการเรียนและหลักสูตร โดยจะมีการจัดทำการประเมินผลพัฒนาการเฉพาะรายเป็นลายลัก ษณ์อักษรให้แก่นักเรียนในทุกชั้นปีและใบรับรองผลการศึกษาให้แก่นักเรียนในชั้นปีที่ 8 เป็นต้นไป

โรงเรียนการศึกษาตอนปลาย

เยาวชนทุกคนในประเทศสวีเดนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วจะมีสิทธิ์เรียนต่อที่โรงเรียนการศึกษาตอนปลายสามปี การศึกษาตอนปลายจะเป็นการศึกษาพื้นฐานสำหรับการทำงาน การศึกษาต่อ การพัฒนาการเฉพาะบุคคลและการมีส่วนร่วมในสังคม การศึกษาในระดับศึกษาตอนปลายคุณสามารถเลือกเรียนได้หลักสูตร 18 หลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรสามปี

การเรียนการสอนภาษาแม่

การสอนภาษาแม่ที่โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่มีผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งมีภาษาอื่นเป็นภาษาแม่นอกเหนือจากภาษาสวีเดนหรือเด็กที่เป็นบุตรบุญธรรมโดยจะได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาแม่ของตัวเองร่วมกับคนอื่นๆ

หากมีคำถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาแม่โปรดสอบถาม:

Linda Grönlund หมายเลขโทรศัพท์ 070-4130426

อีเมล linda.gronlund@varmdo.se

การประเมินด้านการศึกษา

สำหรับความช่วยเหลือถึงแนวทางในการประเมินด้านการศึกษาของคุณในประเทศสวีเดนสามารถติดต่อได้ที่:

ศูนย์การทำงานและการเรียนรู้(CAS) ซึ่งตั้งอยู่ ณ ใจกลางของ Gustavsberg ใน Värmdö

CAS expedition /สำนักงาน CAS: โทรศัพท์: 08/570 483 31

วันเวลาติดต่อทางโทรศัพท์: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -11.30 น.

สถานที่ติดต่อ: Skärgårdsvägen 7, 134 30 Gustavsberg

ลิ้งค์อื่นๆเกี่ยวกับการศึกษา

Svenska för invandrare (SFI) External link, opens in new window.

studera.nu External link, opens in new window.

การดูแลและการบริการสวัสดิการสังคม

การบริการสวัสดิการสังคม

กองบริการสวัสดิการสังคมมีหน้าที่ในการให้บริการ ช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่บุคคลทุพลลภาพ บุคคลที่มีปัญหาด้านสังคมหรือการเงิ นที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ ความช่วยเหลือจากกองสวัสดิการสังคมที่มีขึ้นจะคำนึงถึงปัจจัย เงื่อนไขและความจำเป็นของแต่ล ะบุคคล

ศูนย์ฉุกเฉิน

ผู้ที่มีเรื่องด่วนหลังเวลาทำการสามารถติดต่อศูนย์ฉุกเฉิน Värmdö ได้ที่: กลางวันโทรศัพท์ : 08-570 470 00 (สายกลาง) กลางคืนและวันหยุดโทรศัพท์ : 08-570 307 20

ศูนย์ฉุกเฉินสตรี Nacka Värmdö

ช่วยเหลือและสงเคราะห์สตรีผู้ถูกล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ

โทรศัพท์ : 08-601 95 72, อีเมล nackavarmdo.kvinnojour@telia.com

ศูนย์ฉุกเฉินเด็ก เยาวชนและครอบครัว

กลางวันโทรศัพท์ : 08-570 485 66 กลางคืนและวันหยุดโทรศัพท์ : 08-570 307 20

การดูแลผู้สูงอายุ

งานดูแลผู้สูงอายุจะรับผิดชอบการดูแล พยาบาลและบริการในรูปแบบต่างๆ ให้แก่บุคคลที่มีอายุมากกว่า 65 ปี โดยมีจุดประสงค์ในการใ ห้การดูแลและพยาบาลตลอดเวลาเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่อาศัยที่บ้านของตนเองได้ถึงแม้ว่าจะเจ็บป่วยและทุพพลภาพ นอกจากนี้ยังมีที่ัพั กพิเศษให้กับบุคคลที่ไม่อาจอาศัยอยู่ที่บ้านได้เนื่องจากจำเป็นต้องได้รับการดูแลและพยาบาลอย่างใกล้ชิด

เด็กลี้ภัยที่ไม่มีผู้ปกครอง

เด็กที่เดินทางเข้ามาประเทศสวีเดนโดยไม่มีผู้ปกครองจำเป็นต้องมีผู้พิทักษ์สิทธิ์ซึ่งเป็นหน้าที่ของ överförmyndarnämnden ที่จะแต่งตั้งผู้พิทักษ์สิทธิ์ให้กับเด็ก ผู้พิทักษ์สิทธิ์จะมีหน้าที่ดูแลว่าสิทธิ์ของเด็กได้รับการปกป้องเป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น เป็นตัวแทนของ เด็กในการยื่นคำร้องและอุทธรณ์ต่อทางราชการ

Senast publicerad:

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation