Mark och lokaler

Här hittar du information om lediga lokaler, pågående och kommande markanvisningar samt de utvecklingsplaner som beslutas av kommunen.

Kommunen annonserar mark och fastigheter som är tillgängliga för att arrendera eller är till försäljning på Objektvision.

Se ledig mark och lokaler

Vill du att vi skickar information till dig när kommunen har mark att arrendera ut, eller när mark ska försäljas för näringsverksamhet? I fall kan du fylla i bifogat formulär.

Länk till sida med formulär

Genom beslut om markanvisning ger kommunen mark till en byggherre inför planering av ny bebyggelse. Den byggherre som får en markanvisning har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med kommunen om ny exploatering av marken. Markanvisningsbeslut kan fattas både före och efter detaljplanens fastställande.

Värmdö kommun annonserar aktuella markanvisningstävlingar i lokalpressen samt på sidan Markanvisningar. Du kan även anmäla dig till att få information när nya markanvisningstävlingar startar.

Markanvisningar samt intresseanmälan kommande markanvisningar Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för markanvisningar Länk till annan webbplats.

Olika typer av planer visar utvecklingen på olika lång sikt och på olika nivåer.

Översiktsplan

Översiktsplanen visar den tänkta utvecklingen av Värmdö på lång sikt. Planen ger en samlad bild av den planerade samhällsutvecklingen på en överskådlig nivå.

Översiktsplan för Värmdö

Detaljplan

En detaljplan bestämmer hur ett område ska utformas, till exempel hur området får bebyggas, hur parker ska anläggas och hur vägar ska dras.

Detaljplaner

Läs mer om planprocessen i Värmdö kommun

Planprocessen Länk till annan webbplats.