För dig som vill starta företag

Det ska vara enkelt att starta, driva och etablera företag i Värmdö. Läs mer om hur vi kan stötta nyföretagare.

Värmdö FöretagsLOTS

FöretagsLOTSen är en kostnadsfri service för dig som vill etablera eller expandera ditt företag, där ärendet berör fler än ett område inom kommunens förvaltning enligt nedan.

  • Plan och bygglov
  • Mark och exploatering
  • Fastighet
  • Miljö-, hälsoskydd- och livsmedel
  • VA och avfall

På mötet kommer du få presentera din affärsmodell och på plats finns tjänstemän som är insatta i de frågor som du behöver svar på och vägledning kring för att komma vidare.

Boka FöretagsLOTS Länk till annan webbplats.

Verksamt.se är en webbplats från svenska myndigheter. Här finns information och tjänster för dig som driver eller ska starta företag.

Verksamt.se Länk till annan webbplats.

NyföretagarCentrum Nacka Värmdö Tyresö, har du möjlighet att få helt kostnadsfri, konfidentiell rådgivning utifrån de frågor och tankar som du har gällande att starta ett företag.

NyföretagarCentrum Nacka Värmdö Tyresö Länk till annan webbplats.