FöretagsLOTS

Det ska vara enkelt att starta, driva och etablera företag i Värmdö. Värmdö FöretagsLOTS är en kostnadsfri service för dig som vill etablera eller expandera ditt företag, där ärendet berör fler än ett område inom kommunens förvaltning enligt nedan.

  • Plan och bygglov
  • Mark och exploatering
  • Fastighet
  • Miljö-, hälsoskydd- och livsmedel
  • VA och avfall

På mötet kommer du få presentera din affärsmodell och på plats finns tjänstemän som är insatta i de frågor som du behöver svar på och vägledning kring för att komma vidare.