Vatten och avlopp

Stora områden i Värmdö kommun saknar anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Vattenförsörjning och avlopp i dessa områden kan ofta lösas genom att anlägga egen brunn och enskilt avlopp.

Små avlopp är avlopp som inte är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. För att få anlägga små avlopp, eller ansluta en toalett till ett befintligt avlopp, behöver du tillstånd från kommunen.

Vatten som kommer från en grävd eller borrad brunn kallas enskilt dricksvatten. I de flesta fall krävs inte tillstånd för att anlägga en ny dricksvattenbrunn.

Om du vill veta mer om utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp kan du läsa mer på sidan Utbyggnad kommunala VA-nätet.