Provtagning av dricksvatten

För att vara säker på att dricksvattnet håller god kvalitet behöver du regelbundet lämna in vattenprover för analys. Analysen måste göras av ett ackrediterat laboratorium.

Provtagning

Du ska själv ta de nödvändiga proverna och lämna dem till ett ackrediterat laboratorium för analys. Du behöver göra både mikrobiologiska och kemiska analyser av vattenkvaliteten. Det är kommunen som beslutar hur ofta du behöver lämna prover och varifrån proverna ska tas, men du när du anmäler vattenverket/dricksvattenanläggningen till kommunen lämnar du samtidigt in förslag på provtagningspunkter och frekvens för provtagning.

Analys av tagna prover

Proverna ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium. Du som fastighetsägare behöver kunna redovisa resultaten från analyserna för Bygg- och miljöavdelningen vid förfrågan. Värmdö kommun har ett avtal med vattenanalysföretaget SYNLAB. Det innebär att du kan lämna in prover till kommunen. Om du vill kan du välja att anlita ett annat företag för provtagning och analys av ditt dricksvatten. Beställning av provtagning gör du direkt från det företag som ska utföra analysen.

Vattenanalys genom SYNLAB

Om du beställer vattenanalys genom SYNLAB får du provtagningsutrustning av dem. Observera att du måste använda den utrustning du får genom SYNLAB för dina prover. Se till att provet är märkt som dricksvatten. Du kan lämna ditt vattenprov till kommunen, eller direkt till SYNLAB:s inlämningsställen.

Servicecenter i kommunhuset tar emot prover på onsdagar mellan klockan 8.00 och 14.00.

Dispens för vattenprover

Om du kan visa att verksamheten har haft en godkänd dricksvattenkvalitet under minst två sammanhängande år kan få dispens från viss provtagning. Godkänd dricksvattenvalitet innebär att proverna inte överskrider gränsvärdena i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.
För att beviljas dispens behöver du skicka in ansökan om dispens till kommunen.

Ansök om dispens , 115.1 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Relaterad information