Livsmedelsverksamhet

Om du regelbundet hanterar livsmedel i verksamheten räknas den som en livsmedelsverksamhet, och du behöver registrera den hos kommunen. Om du gör ändringar i verksamheten behöver du även anmäla det. För att hjälpa dig att se till att de livsmedel som hanteras i din verksamhet är säkra för dina kunder gör vi regelbundna besök i verksamheten.

Ny riskklassningsmodell 2024

En ny riskklassningsmodell och efterhandsdebitering införs för alla livsmedelsverksamheter i hela Sverige från och med 2024.

Ny riskklassningsmodell och efterdebitering - varmdo.se

Registrera verksamhet

En verksamhet  räknas som livsmedelsverksamhet om du regelbundet hanterar eller distribuerar livsmedel.

Om du vill driva en livsmedelsverksamhet behöver du registrera den hos kommunen. Kravet på registrering gäller även om du tar över en verksamhet som redan är i drift.

Du behöver registrera din verksamhet senast två veckor innan du har planerat att öppna verksamheten. Innan du påbörjar verksamheten behöver du få bekräftelse från kommunen att din verksamhet är registrerad.

Anmäl förändringar i verksamheten

Om du gör förändringar i verksamheten, till exempel om du byter lokal, utökar produktionen, börjar hantera mer riskfyllda livsmedel eller om verksamheten byter ägare, ska du anmäla även det. Du behöver också anmäla om du avvecklar din verksamhet.

Om du har en e-legitimation kan du registrera och anmäla förändringar i din verksamhet i vår e-tjänst. Annars kan du fylla i och lämna in din anmälan via blankett.

Om du har tänkt upphöra eller byta ägare på din verksamhet behöver du informera bygg- och miljöavdelningen om det så snart som möjligt. En årsavgift tas ut även om du bedriver livsmedelsverksamhet delar av ett år eller om du inte avregistrerar sin verksamhet innan årsskiftet. Du behöver därför meddela oss senast innan årsskiftet för att inte behöva betala årlig avgift för nästkommande år.

Du kan registrera, ändra och avregistrera din livsmedelsverksamhet via e-tjänsterna nedan:

 

Tillsyn

För att hjälpa dig att se till att de livsmedel du hanterar i verksamheten är säkra att äta, och att verksamheten uppfyller lagkraven gör handläggare från kommunen regelbundet platsbesök hos dig. Vid olika platsbesök tittar vi på olika delar av verksamheten. Läs mer om olika slags platsbesök på sidan Tillsyn av livsmedelsverksamhet.

Tillsyn av livsmedelsverksamhet

Avgift för handläggning och tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för handläggning och tillsyn av verksamheten. På länken Taxor och avgifter kan du läsa mer om kommunens avgifter (se länk nedan).

Relaterad information