Tillsyn av livsmedelsverksamhet

För att hjälpa dig att vara säker på att de livsmedel som hanteras i verksamheten behandlas och förvaras på rätt sätt, och är säkra att konsumera för dina kunder, gör kommunen regelbunda platsbesök i din verksamhet.

Platsbesök i verksamheten

Hur ofta vi besöker din verksamhet beror på vilken typ av livsmedel du hanterar, och i viken omfattning. När vi bedömer hur ofta vi behöver besöka dig tar vi också hänsyn till vilken kunskap om livsmedelshantering som finns i verksamheten.

Platsbesöken gör vi för att hjälpa dig att se till att livsmedelshanteringen i din verksamhet är säker, och att din egenkontroll fungerar bra. Vid olika typer av platsbesök undersöker vi olika delar av verksamheten. Vi kan ta prover av livsmedel, eller undersöka till exempel:

  • att utrustningen i verksamheten garanterar säker livsmedelshantering
  • att kyl- och frysrum håller godkänd temperatur
  • att verksamheten har god hygien

Om vi hittar något som innebär en risk för livsmedelssäkerheten kommer vi överens med dig om hur du ska visa att du har åtgärdat bristen.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du ska ha en plan för vilka kontroller du själv ska genomföra för att kontrollera att all hantering av livsmedel är säker. Du behöver dokumentera hur egenkontrollerna går till, resultaten och eventuella åtgärder.

Mer information om vad egenkontrollen ska innehålla och hur den ska utföras hittar du hos Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket om egenkontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift för handläggning och tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för tillsynen av verksamheten. Via länken Taxor och avgifter kan du läsa mer om kommunens avgifter.

Taxor och avgifter 2024 , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.