Avgifter för tobaksförsäljning

Kommunen tar ut en avgift för att handlägga din ansökan och för tillsyn av verksamheten.

Handläggningsavgifter

Avgifter för handläggning av ansökan och anmälan om förändringar i verksamheten.

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd för parti- och detaljhandel

9 675 kronor

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd för parti- och detaljhandel

8 600 kronor

Anmälan om ändrade ägarförhållanden och personer med betydande inflytande

9 675 kronor

Anmälan om förändrat försäljningstillstånd

2 150 kronor

Avgifter för tillsyn

Avgifter för tillsyn av berksamheter som säljer tobak och/eller liknande produkter.

Enbart tobak och örtprodukter för rökning

1 700 kronor

Receptfria läkemedel med åldersgräns

1 500 kronor

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

1 700 kronor

Försäljning/servering av folköl

1 900 kronor

Försäljning av två av ovanstående varuslag

2 000 kronor

Försäljning av tre av ovanstående varuslag

2 400 kronor

Försäljning av fyra av ovanstående varuslag

3 000 kronor