Krav för serveringstillstånd

För att du ska kunna få serveringstillstånd behöver du uppfylla en del krav på personlig och ekonomisk lämplighet. Du behöver också ha fått godkänt på kunskapsprovet. Även verksamheten och lokalen behöver uppfylla uppfylla vissa krav. Kraven är högre för stadigvarande tillstånd än för tillfälliga.

Personlig och ekonomisk lämplighet

För att du ska kunna beviljas ett serveringstillstånd behöver du nedanstående krav:

 • Du som ansöker om tillstånd ska ha fyllt 20 år.
 • Du behöver uppvisa ekonomisk skötsamhet, till exempel att du har skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid.
 • Du får inte vara dömd för något allvarligt brott.
 • Du behöver visa att du har kunskap om alkohollagen. Det gör du genom att genomföra ett kunskapsprov hos kommunen.
 • Du behöver kunna redogöra för hur du ska finansiera verksamheten.
 • Du ska kunna visa att du har rätt att använda lokalen (hyreskontrakt eller köpekontrakt).

Verksamhetens och serveringsställets lämplighet

Även verksamheten och serveringsstället måste uppfylla vissa krav:

 • Det ska finnas ett eget kök, som ska användas i verksamheten. Köket ska ligga i direkt anslutning till lokalen. Köket måste vara godkänt av kommunens bygg- och miljöavdelning.
 • Verksamheten ska erbjuda ett varierat utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat.
 • Det ska finnas tillräckligt med sittplatser.
 • Lokalen måste vara lämplig ur brandssäkerhetssynpunkt.

För tillfälliga tillstånd krävs inte tillgång till kök, men verksamheten måste erbjuda lagad eller på annat sätt tillredd mat. Även teatrar och konsertlokaler kan få tillstånd att servera alkohol i pauser utan att uppfylla samtliga ovanstående krav.

Undantag

Om det finns risk för att alkoholservering kan orsaka störningar för omgivningen kan det hända att du inte får serveringstillstånd, eller att serveringstillståndet begränsas, även om både du, verksamheten och lokalen uppfyller kraven.

Kunskapsprov

För att beviljas serveringstillstånd behöver du skriva och bli godkänd på ett kunskapsprov. Provet är framtaget av Folkhälsomyndigheten och består av frågor inom fyra områden:

 • alkoholpolitik
 • bestämmelser om servering
 • bestämmelser om tillsyn
 • bestämmelser om mat och utrustning.

Du skriver kunskapsprovet i kommunhuset, på Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg. Kontakta kommunens alkoholhandläggare för att boka tid. Provet är skriftligt och provtiden är 90 minuter. I särskilda fall kan den sökande få göra ett muntligt prov. När du ska göra provet behöver du ha med dig legitimation. Om du inte blir godkänd på provet har du rätt att göra två försök till.

Det är kommunen som avgör vilka personer inom organisationen som behöver skriva provet, eller om det finns grund för undantag.

Mer information om kunskapsprovet hittar du hos Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten om kunskapsprov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undantag från krav på kunskapsprov

Om du uppfyller något av villkoren nedan behöver du inte göra ett kunskapsprov. Det räcker med att du uppfyller ett av kraven:

 1. Du har tidigare blivit godkänd på provet och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan.
 2. Du tidigare har ansökt om serveringstillstånd, och blivit godkänd på prov som minst motsvarar den nya ansökan. Den nya ansökan måste göras inom tre år från det datum då du blev godkänd på kunskapsprovet.
 3. Du har serveringstillstånd som motsvarar den aktuella ansökan i samma kommun, och det inte finns anledning att ifrågasätta att dina kunskaper motsvarar provet.
 4. Du har serveringstillstånd som motsvarar den aktuella ansökan i en annan kommun, och kan visa dokumentation på flera års erfarenhet utan anmärkningar.

Relaterad information