Typer av serveringstillstånd

För att få sälja och servera alkohol behöver du ett serveringstillstånd. Det finns olika typer av serveringstillstånd, och vilken typ av tillstånd du behöver beror på hur länge du vill servera alkohol och under hur lång tid.

Typer av serveringstillstånd

Det finns olika typer av serveringstillstånd både till allmänheten och till slutna sällskap. Du kan söka ett stadigvarande tillstånd som gäller tills vidare, eller ett tillfälligt tillstånd om du bara ska servera alkohol under en viss tidsperiod. Du behöver också tillstånd för alkoholservering vid catering för slutna sällskap, provsmakning och trafikservering, till exempel servering på fartyg.

Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten

Stadigvarande tillstånd behöver du om serveringen ska ske under hela eller en del av året, till exempel under sommarsäsongen. Den här typen av tillstånd ställer höga krav på serveringslokalen och dess kök, utbudet av maträtter och sökandens vandel och kunskaper i alkohollagstiftningen.

Stadigvarande servering i slutna sällskap

Klubbrättighet

Om serveringen ska ske inom till exempel en förening, ett företag eller annat slutet sällskap behöver du så kallade klubbrättigheter. Deltagarna måste ha någon form av gemensamt intresse utöver själva arrangemanget. Om du tar ut entréavgift, och medlemskap kan lösas i dörren under tiden arrangemanget pågår, räknas det inte som ett slutet sällskap. Då behöver du istället serveringstillstånd för servering till allmänheten.

Festvåningsrättighet

Festvåningsrättigheter behöver du om servering sker på beställning till olika slutna sällskap. Vid varje serveringstillfälle ska det finnas en bokning som visar vilken grupp/sällskap som kommer att delta. Festvåningsrättighet betraktas som jämförlig med yrkesmässig serveringsrörelse. Därför gäller i princip samma krav som för tillstånd till allmänheten, kraven på köket och utbudet av maträtter är lägre.

Tillfälliga tillstånd

För att det ska räcka med ett tillfälligt serveringstillstånd krävs:

  • att serveringen sker vid ett enstaka tillfälle eller enstaka tidsperiod, samt  
  • att verksamheten inte är regelbundet återkommande

Även antalet tillståndstillfällen i en viss serveringslokal kan ha betydelse.

En enskild person kan få tillstånd till servering inom ett slutet sällskap. Då krävs att tillställningen har ett särskilt ändamål och att sökanden ska vara personligt bekant med de inbjudna, till exempel vid bröllop eller liknande.

Relaterad information