Avfall från företag

Kommunen har ansvar för att hämta mat- och restavfall som uppstår i verksamheten. Annat avfall, så som verksamhetsavfall, förpackningar, el-avfall, grovavfall och farligt avfall ansvarar verksamheten själv för att anlita någon som transporterar det till en behandlingsanläggning. För hantering av el-avfall, farligt avfall och grovavfall finns särskilda regler.

Ta hand om avfall

Du som företagare eller verksamhetsutövare är själv ansvarig för att transportera bort avfall som inte räknas som mat- och restavfall.

Verksamhetsavfall som inte räknas som farligt avfall kan du transportera själv. El-avfall, farligt avfall och grovavfall ska hanteras för sig. Förpackningar ska skiljas från innehållet innan de sorteras ut inom sitt förpackningsslag (plast, papper, metall eller glas).

Företag och verksamheter på fastlandet får inte lämna verksamhetsavfall till kommunens återvinningscentraler. Det lämnas till en avfallsanläggning som är särskilt avsedd för företag. I närområdet finns Koviks återvinningsanläggning där du kan lämna verksamhetsavfall. För småföretagare i skärgården finns ett särskilt företagskort som behövs för att få lämna till kommunens återvinningscentraler och grovsopfärjan. Mer information om det finns under Företag i Skärgården.

Företag på fastlandet

Hushållsavfall lämnas i sopkärl som beställs av kommunen. Det är obligatoriskt att sortera ut matavfall till insamling. Läs om hur du går tillväga under Matavfall.

Företag och verksamheter betalar en administrativ årsavgift och en årsavgift per hushålls- eller matavfallskärl/säck beroende på hur många gånger i veckan avfallshämtning önskas.

Företag i skärgården

För företag i skärgården är det vanligast att lämna restavfall säckvis. Du håller själv koll på hur många säckar du lämnat under en månad. Entreprenören räknar säckarna vid hämtning och du debiteras därefter. Kommunen kan i dagsläget inte hämta utsorterat matavfall i skärgården.

För att du som småföretagare i skärgården ska kunna lämna ditt grovavfall till kommunens återvinningscentraler och till grovsopfärjan behövs ett särskilt företagskort. Observera att du måste ha ett avfallsabonnemang för att vara berättigad att nyttja företagskortet för återvinningscentraler. Du beställer kortet av Servicecenter och det gäller årsvis. Kortet är förenat med en kostnad, se kommunens taxor och avgifter nedan.

Kontakta servicecenter

Kontakta servicecenter för att teckna abonnemang eller om du har några andra frågor. Skicka E-post till varmdo.kommun@varmdo.se eller ring 08-570 470 00.

Relaterad information