Bli miljönär

Miljönär är en märkning för företag som lagar, lånar och återanvänder. Bakom märkningen står Avfall Sverige och flera kommuner, däribland Värmdö kommun.

Miljönär-märkning

Märkningen Miljönär har tagits fram av Avfall Sverige. Syftet är att gynna en hållbar konsumtion genom återanvändning, samutnyttjande och reparation, och att synliggöra initiativ inom området.

När vi förlänger livstiden för de varor vi använder minskar vi mängden avfall som vi producerar. Längre livslängd innebär också att både privatpersoner och samhället sparar mycket pengar.