Matavfall

Det är obligatoriskt för företag och verksamheter i Värmdö att sortera ut sitt matavfall. Kommunen ansvarar för att samla in det bioavfall som utgör kommunalt avfall, det vill säga livsmedels- och köksavfall från kontor, restauranger, detaljhandel, matsalar och personalrum. Det innebär också att endast kommunen får hämta avfallet och att ni som verksamhet ska ha ett abonnemang hos kommunen.

Ni får allt material ni behöver

När du startar ditt matavfallsabonnemang får du allt material du behöver. Du får bruna matavfallskärl där enbart matavfall i papperspåsar får läggas. Matavfallskärlen är på 140 liter (bredd 480 mm, djup: 543 mm och höjd 1065 mm). Materialet levereras till befintligt soputrymme eller annan överenskommen plats i anslutning till verksamheten.

Som företag eller verksamhet går det att välja mellan tre olika storlekar på matavfallspåsar. Påsarna är 9 liter, 22 liter eller 45 liter. Kontakta oss för att diskutera vad som passar bäst i just ert kök.

Du kan beställa nya matavfallspåsar (minst 6 buntar om 80 stycken) genom att kontakta Servicecenter.

Vad räknas till matavfall?

Som matavfall räknas bland annat alla typer av matrester, skal och rester från frukter, grönsaker och rotfrukter, te och kaffesump, äggskal och ofärgat hushållspapper.

Matavfallet transporteras till en biogasanläggning och blir där biogas och biogödsel. Det är viktigt att det bara är matavfall i matavfallskärlet så att processen inte förstörs. Om du är tveksam kring om det ska läggas i matavfallskärlet, lägg det i det kärlet för restavfall.

Kontakta servicecenter

Har du några frågor om matavfallsinsamling för företag och verksamheter kontakta servicecenter via varmdo.kommun@varmdo.se eller ring 08-570 470 00.