Avgifter

I vår serviceinriktade myndighetsutövning arbetar kommunen med ökat fokus på kommunikation och vägledning till dig som företagare. Näringslivsavdelningen och bygg- och miljöavdelningen samarbetar för att skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv.

Som ett led i detta införs från och med 2021 efterhandsdebitering vid tillsyn inom miljö. Efterhandsdebitering innebär att du som företagare får en faktura på den tillsyn som faktiskt genomförts, i stället för att i början av året få en faktura på den tillsyn som planeras.

I korthet betyder detta följande:


Tillsyn debiteras i efterhand. Detta gäller dig som företagare som har haft en årsavgift
som finansierat platsbesök/tillsyn.

  • Från 2021 kommer avgiften delas upp i en fast grundavgift och en rörlig timavgift.
  • Den fasta grundavgiften tas ut varje år, men kommer vara lägre än den tidigare årsavgiften.
  • Den rörliga timavgift tas ut för den faktiska tiden som läggs ner i ärendena för din verksamhet.
  • All tid som lagts ner under året inom ett och samma tillsynsområde redovisas på en och samma faktura och skickas ut till din verksamhet i slutet av året.
  • Fakturabeloppet kommer att kunna se olika ut från år till år. Fakturan kommer vara högre de år som platsbesök/tillsyn sker, men lägre andra år. Det blir därmed tydligare att se vad din verksamhet betalar för.

Du kan läsa mer genom att gå in på nedan länkar.

varmdo.se/foretag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.