Cisterner

En cistern som innehåller olja, diesel eller spillolja ska anmälas till kommunen innan du börjar använda den. För att minimera risken för läckage eller skador
på cisternen behöver du regelbundet besiktiga den. Du behöver också anmäla
till kommunen när du tar en cistern ur bruk.

Anmälan eller tillstånd för cistern

Om du har en mindre cistern räcker det att anmäla till kommunen att du ska ta den i bruk. Anmälan behöver du lämna till kommunen senast fyra veckor innan du vill ta cisternen i bruk. 

I vissa fall behöver du tillstånd från Storstockolms brandförsvar.

Besiktiga cistern

För att förebygga föroreningar i mark och vatten måste du se till att din cistern inte är
skadad eller läcker. Därför ska cisternen regelbundet besiktigas av ackrediterad personal.
Efter besiktningen får du en kontrollrapport. En kopia av kontrollrapporten ska du skicka
till kommunen. Du behöver också kunna visa upp kontrollrapporten när kommunen eller Storstockholms brandförsvar gör en tillsyn.

Ackrediterade besiktningsföretag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl cistern som tas ur bruk

Även när du tar en cistern ur bruk ska du anmäla det till kommunen. Cisterner och cisternrörledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. När cisternen och
rörledningarna har tömts och rengjorts ska du få ett intyg av den som utför arbetet.
Intyget behöver du bifoga anmälan om att cisternen tas ur bruk.

Det är mycket viktigt att påfyllnadsrör och avluftningsledning tas bort och plomberas så
att cisternen inte kan fyllas på igen av misstag. Beroende på vad det är för typ av cistern
och hur den är placerad bör cisternen tas bort från fastigheten eller fyllas med sand.

Anmälan av cistern som tas ur bruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

Kommunens handläggare gör regelbundna platsbesök hos din verksamhet. Det gör vi för
att hjälpa dig att minimera risken för skador på miljö .

Relaterad information