Oljeavskiljare

Verksamheter som hanterar oljehaltiga ämnen behöver ha en oljeavkiljare för
att undvika att olja släpps ut med spillvattnet. Alternativt ska lokalerna vara avloppslösa. Vilken oljeavskiljare du behöver beror på vilken typ av spillvatten
den ska rena.

Verksamheter där oljeavskiljare behövs

  • Garage och lager
  • Bensinmack
  • Bilverkstad
  • Bilrekonditioneringsservice
  • Bilskrotar
  • Motor- och serviceverkstäder
  • Fordonstvättar
  • Industrier med oljiga produkter
  • Parkeringshus, parkeringsdäck
  • Tanktvättar

Välja oljeavskiljare

Oljeavskiljaren ska vara dimensionerad för att passa den typ av spillvatten den ska rena. Spillvatten kan till exempel vara oljehaltigt tvättvatten, dagvatten med risk för oljespill eller spillrisk i en verkstad. Samma verksamhet kan därför behöva ha fler olika oljeavskiljare.

En oljeavskiljare behöver tömmas regelbundet för att den ska fungera. Efter oljeavskiljaren ska det finnas en provtagningsbrunn eller motsvarande där ett kontrollprov på utgående vatten kan tas. 

Tänk på att oljeavskiljaren bara kan avskilja olja och att den därför inte kan användas som en allmän reningsanläggning. Oljeavskiljare är till exempel inte tillräckligt bra på att rena vatten från metaller.

Relaterad information