Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

För att hjälpa dig att förebygga och minimera risken för negativ påverkan på miljön gör handläggare från kommunen regelbundet platsbesök i miljöfarliga verksamheter. Du behöver också löpande göra egna kontroller för att försäkra
dig om att anläggningar fungerar som den ska.

Kontroller vid platsbesök

Syftet med platsbesök är att förebygga och minska störningar i miljön. Vid ett platsbesök undersöker kommunens handläggare att verksamheten följer aktuella bestämmelser i miljöbalken, och att företaget har en fungerande egenkontroll. Det innebär bland annat
att vi tittar på vilka rutiner verksamheten har för att hantera den dagliga driften och för
att förebygga risker för människors hälsa och miljön, hur företaget agerar vid eventuella olyckshändelser, hur kemikalier och farligt avfall hanteras med mera.

Egenkontroll

Du behöver göra ett program för vilka kontroller du ska göra, och hur ofta du ska göra det,
för att motverka och förebygga att verksamheten orsakar miljöpåverkan eller riskerar att medföra negativ påverkan på människors hälsa.

Egenkontrollen ska anpassas efter din verksamhet; om verksamheten innebär stora risker för människors hälsa eller miljöpåverkan behöver du ha en mer omfattande kontroll än om din verksamhet innebär en mindre risk. Bedöm riskerna med din verksamhet och se över vilka rutiner du behöver ha för att minska dessa. Du behöver dokumentera hur egenkontrollerna går till, resultaten och eventuella åtgärder.

Hos Naturvårdsverket hittar du mer information om egenkontroller för C-verksamhet.

Länk till Naturvårdsverkets webbsida om egenkontroll C-verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift för handläggning och tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av anmälan och tillsyn av verksamheten.
I dokumentet Taxor och avgifter kan du läsa mer om kommunens avgifter (se nedan).

Efterhandsdebitering

Från och med 2021 införs efterhandsdebitering vid tillsyn inom miljö.

Efterhandsdebitering innebär att du som företagare får en faktura på den tillsyn som faktiskt genomförts, istället för att i början av året få en faktura på den tillsyn som planeras (se nedan).

Relaterad information