Upphandling och inköp

Vill du som företagare bidra till att utveckla Värmdö? Bli leverantör till kommunen!

Det finns olika sätt att bli leverantör till kommunen. Det vanligaste är att lämna anbud när kommunen upphandlar varor eller tjänster. Då tecknar kommunen avtal med en eller flera leverantörer och förbinder sig att köpa de aktuella varorna eller tjänsterna hos dessa leverantörer. 

Inom vård och omsorg har kommunen kundvalssystem för vissa insatser. Det innebär att den som ska använda tjänsten väljer bland de utförare som är godkända av kommunen.

Det fria skolvalet innebär att även privata aktörer kan anordna barnomsorg och utbildning för Värmdös barn, ungdomar och vuxna.


Organisationsnummer

212000-0035

VAT-nummer

Momsregistreringsnummer: SE212000003501

GLN

7362120000036

PEPPOL-ID

0007:2120000035

Faktureringsadress

Värmdö kommun
INX9143-001
831 90 Östersund

Elektroniska fakturor

Sedan 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura.

- Om du/ni inte e-fakturerar idag

Om ni inte har ett affärssystem, använd vår fakturaportal. Fakturaportalen ( Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). Vid frågor om fakturaportalen kontakta Inexchange på 0500-44 63 60

- Om du/ni kan e-faktura redan idag

Värmdö kommun kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. I så fall behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL.

Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket.

Värmdö kommuns PEPPOL-ID är 0007:2120000035. De format som Värmdö kommun kan ta emot i PEPPOL-nätverket är PEPPOL och Svefaktura.

Referens

Varje beställare i kommunen har en unik referens som måste anges. Referensen består av 6–10 bokstäver, ibland åtföljda av en siffra, till exempel MONHAR eller MONHAR1.

Vid användning av e-faktura är det viktigt att referensfältet enbart innehåller själva referensen, ingen annan text får förekomma i detta fält.

Observera att vi har referenskontroll på samtliga fakturor.

Vid frågor angående referens, ta i första hand kontakt med beställaren. Vid andra frågor om fakturan, kontakta Värmdö kommun.

Uppgifter på fakturan

Följande uppgifter ska finnas med på fakturan:

 • Betalningssätt (PlusGiro-nummer, bankgironummer eller bankkonto/IBAN inklusive clearingnummer)
 • Fakturadatum
 • Fakturanummer eller unikt löpnummer
 • Förfallodatum
 • Fakturabelopp, momsbelopp och momssats
 • Uppgift om skattebefrielse
 • Leverantörens organisationsnummer, momsregistreringsnummer (VAT), FA-skattsedel
 • Fakturaadress
 • Beställarens referens
 • Specifikation av vad fakturan avser – mängd och art
 • Datum för omsättning


Fakturor från utlandet ska innehålla Värmdö kommuns VAT-nr: SE212000003501

Värmdö kommun tillämpar betalningsvillkor på 30 dagar efter fakturadatum. Värmdö kommun accepterar inte fakturerings- och andra administrativa avgifter. Dröjsmålsräntor på försenad betalning som överstiger räntelagens bestämmelser accepteras inte.

Betalningspåminnelser

Eventuella betalningspåminnelser skickas till:

Värmdö kommun
Ekonomiavdelningen
134 81 Gustavsberg


Innan ni verkställt övergången till e-faktura kan ni skicka fakturor via e-post till adressen: E-post: INX9143-001@pdf.scancloud.se

Bifoga fakturan som PDF-fil och endast en faktura per e-post.