Utbildnings­anordnare

Regler för att anordna barnomsorg och utbildning för barn och elever skiljer sig från de regler som gäller för vuxenutbildningsområdet.

För att få anordna utbildning för Värmdös barn och elever behöver skolan vara godkänd av Skolinspektionen. Verksamhetslokaler och eventuell livsmedelhantering måste också vara godkännas av bygg- och miljöavdelningen på Värmdö kommun.

Fristående förskolor och pedagogisk omsorg behöver inte ansöka om godkännande hos Skolinspektionen. För att få bidrag krävs dock ett godkännande från kommunen.

För att bli godkänd som anordnare av vuxenutbildning för Vämdös medborgare krävs att anordnaren uppfyller krav i kommunens auktorisationsvillkor.