Grund- och gymnasieskola

Här hittar du information om vilka regler som gäller för att anordna utbildning för elever i Värmdö kommun.

Fristående utbildning

För att starta en fristående grund- eller gymnasieskola behöver du tillstånd från Skolinspektionen.

Den lokal du bedriver verksamheten i är en så kallad offentlig lokal. Innan du startar verksamheten måste lokalen vara godkänd av kommunen. Du behöver därför anmäla att du ska starta skola till bygg- och miljövdelningen på Värmdö kommun. Anmälan behöver lämnas senast sex veckor innan verksamheten startar.

Om du ska hantera livsmedel i verksamheten behöver du göra en särskild anmälan för det.

Relaterad information