Utförare av vård och omsorg

Inom särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS samt kolloverksamhet enligt LSS har den som beviljats insatsen rätt att själv välja vem som ska utföra tjänsten. Här hittar du information om vilka regler som gäller för de olika tjänsterna.

Riktlinjer och information som gäller alla utförare av vård och omsorg

Vissa riktlinjer och bestämmelser som gäller alla utförare av vård och omsorg, oavsett vilken vård/omsorg som utförs.