Kolloverksamhet

I Värmdö kommun får personer som beviljas vistelse på kollo enligt Lagen om särskilt stöd för vissa funktionhindrade (LSS) själva välja hos vem de vill genomföra sin kollovistelse.

Bli utförare

Du som vill erbjuda kolloverksamhet till Värmdös medborgare kan ansöka om att bli godkänd utförare. Alla som uppfyller Värmdö kommuns krav på verkamheten får teckna avtal med kommunen. 

Ansökan lämnar du in elektroniskt via e-Avrop.