Fackliga organisationer

Här presenteras de fackliga organisationer som finns i Värmdö kommun.

LO-förbund

Kommunal

Förhandlingsansvarig Helene Ryderstedt
ost.varmdo.stockholm@kommunal.se
08-570 485 92, 010 442 90 02 (fackexp).
Kommunal direkt, 010 442 70 00

TCO-förbund

Vision

Vision Direkt, central informationstelefon, 0771-44 00 00

vision@vision.se

Saco-förbund

DIK
Petra Hansson, petra.hansson@varmdo.se

Sveriges Arbetsterapeuter
Sabia Khawaja Broo, 08-570 480 08
SverigesArbetsterapeuter@varmdo.se

Fysioterapeuterna
Fysioterapeuterna@varmdo.se

Akavia
Medlemsjouren (Stockholm) 010-303 75 00, radgivning@akavia.se
Cajsa Johansson, akavia@varmdo.se, 08-570 480 86

Sveriges Arkitekter
Ann-Sofie Jalvén, ann-sofie.jalven@varmdo.se

Akademikerförbundet SSR
Lokalföreningens styrelse: akademssr@varmdo.se
Ordförande och skyddsombud:
Joel Christoffersson, joel.christoffersson@varmdo.se
Vice ordförande och huvudskyddsombud
Pernilla Fransson, pernilla.fransson@varmdo.se
SSR rådgivning: 08-617 44 00 (knappval 2)

Ledarna
Skicka ditt ärende via ledarnas kontaktformulär:
Kontakta oss på Ledarna – vi finns här för Sveriges chefer | Ledarna Länk till annan webbplats.
Tel: 0200-87 11 11

Lokalt fackliga ombud för Psykologförbundet

Annika Huldt annika.huldt@varmdo.se

Susanne Ram susanne.ram@varmdo.se

Naturvetarna
Kansli växel, 08-466 24 80
info@naturvetarna.se

Sveriges Skolledare
Kontaktpersoner
Monica Hjerpe, Monica.Hjerpe@varmdo.se
Maria Niläng, Maria.Nilang@varmdo.se

Sveriges Lärare Värmdö
Ordföranden
Christer Berglund
Agneta Wennsten
varmdo@sverigeslarare.se
073-666 52 00

Övriga förbund

Vårdförbundet

info.stockholm@vardforbundet.se