Löner och förmåner

Här kan du läsa om löner och förmåner för anställda i Värmdö kommun.

Lön vid nyanställning

Vid nyanställning är det din erfarenhet, din kompetens och typ av befattning som avgör vilken lön du får. Vi använder oss av generella löneintervall vid nyanställning för att du ska få rätt lön för ditt arbete när du börjar hos oss.

Löneöversyn och lönekriterier

Varje år gör vi en översyn av din lön. Då ser vi tillsammans över hur lönen stämmer överens med dina arbetsuppgifter, hur du utför dem och hur du uppfyllt de lönekriterier som gäller för verksamheten. Lönekriterierna har gemensamt arbetats fram på arbetsplatsen och de har en klar koppling till de mål som ska uppnås. Allt för att du ska kunna påverka din löneutveckling genom din prestation.

Jämställda löner

Vi ska behandla kvinnor och män lika även när det gäller löner. Inför den årliga löneöversynen görs därför en lönekartläggning för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete.

Löneväxling till pension

Vi kan erbjuda dig möjligheten att löneväxla till pension. Löneväxling till pension innebär att en del av din bruttolön löneväxlas till förmån för insättning i en tjänstepensionsförsäkring. Det löneväxlade beloppet höjs genom ett så kallat premietillägg. Detta innebär att pensionspremien blir högre än själva bruttolöneavdraget.

Flera förmåner

Förutom tjänstepension, avtalsgruppsjukförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring erbjuder vi

  • Möjlighet att växla semesterdagstillägget mot extra lediga dagar
  • Företagshälsovård, inklusive personlig rådgivning dygnet runt inom flera olika områden
  • Flexibla arbetstider, som anpassas så långt det är möjligt utifrån verksamhetens krav
  • Förmånliga rabatter på utvalda kultur- och fritidsaktiviteter
  • Subventionerad träning och massage genom friskvårdspeng
  • Löneväxling till pension
  • Fritidsstudiebidrag