Stöd till arbete för dig som har försörjningsstöd

Om du är arbetslös ska du anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. För att du ska få ekonomisk ersättning är det ett krav att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete. Det gäller oavsett om du får pengar från a-kassan, Försäkringskassan och/eller försörjningsstöd från kommunen

Arbetsmarknadsgruppen inom Värmdö kommun hjälper dig som är arbetssökande och har försörjningsstöd att hitta vägar till utbildning eller arbete.

Träffa Arbetsmarknadsgruppen

Om du söker försörjningsstöd för att du är arbetslös kommer du att erbjudas kontakt med Arbetsmarknadsgruppen. Hos Arbetsmarknadsgruppen får du träffa en studie- och yrkesvägledare och någon av våra arbetsmarknadskonsulenter. Tillsammans gör ni en kartläggning av dina arbetslivserfarenheter, din utbildning och vad du skulle vilja arbeta med.

Kartläggningen ger en bild av din situation nu, vart du vill nå och hur du ska nå dit. Efter kartläggningen planerar du tillsammans med arbetsmarknadskonsulenten vad du ska göra för att kunna nå ditt mål. Det kan handla om att studier, praktik eller något annat som gör att du närmar dig arbetsmarknaden och egen försörjning.

Insatser för arbete

Hos Arbetsmarknadsgruppen kan du som är arbetslös och får försörjningsstöd få hjälp med ditt jobbsökande. Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • Kartläggning av dina kompetenser
  • Lära dig söka arbete på ett aktivt och effektivt sätt
  • Individuellt anpassat jobbsökeri med coachning
  • Motiverande samtal
  • Utformning av och personlig profilering av dina ansökningshandlingar
  • Förberedelser inför anställningsintervju
  • Information om arbetsmarknaden
  • Hjälp att hitta praktikplats
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Uppföljning av dina framsteg i förhållande till dina uppsatta mål