Traineeprogram för socionomer

Värmdö kommun erbjuder ett traineeprogram för dig som utbildar dig till socionom. Hos oss på Värmdö kommun värnar vi om att du skall få en trygg start i ditt arbetsliv.

Här börjar ditt yrkesliv som socionom

Arbetet inom socialtjänsten är varierande, utmanande och utvecklande. Att varje dag få möjlighet att vara en del av ett förändringsarbete i människors resa till ett bättre liv är en ynnest. Arbetet är utmanande och ställer krav på din förmåga att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Vikten av en god introduktion i yrket är avgörande för din fortsatta yrkesutveckling och därför erbjuder socialtjänsten i Värmdö nu dig som socionomstudent möjlighet att börja din karriär hos oss som VFU-student och trainee.

I vårt traineeprogram kommer du att:

  • få stöd i det dagliga arbetet med människor som befinner sig i svåra situationer
  • få kunskap om hur lagstiftningen skall hanteras i praktiken
  • ha en mentor
  • få en anställning inom socialtjänsten med en omfattning som anpassas efter dina studier
  • få en inkomst
  • ingå i socialtjänstens introduktionsprogram

Det börjar med en VFU-period

Under din utbildning kommer du att kunna förlägga den verksamhetsförlagda perioden hos oss. Det är här din resa börjar och det är här du lägger grunden för en bra start i ditt framtida yrkesliv.

Du blir tilldelad en handledare som är med dig under hela VFU-perioden. Ni kommer att ha regelbundna avstämningar och du kommer att få vara med och lära dig arbetet från grunden. När du känner dig mogen kommer du även få möjlighet att hålla i ”egna” ärenden. Under din VFU-period kommer du erbjudas coachande samtal med vår samordnare som håller i introduktionen.

Traineeperiod

Efter din VFU-period har du möjlighet att söka till vårt traineeprogram. Hos oss får du en timanställning med möjlighet att arbeta minst 20 % av heltid, vilket motsvarar arbete en dag per vecka. Naturligtvis tar vi hänsyn till dina studier och tentaperioder då vi anser att det är av största vikt att du fullgör dina studier och kan ta ut din examen.

Under traineeperioden kommer du att möta människor som befinner sig i svåra situationer, du kommer att få den kunskap och de verktyg du behöver för att känna dig trygg inför ditt kommande arbete inom socialtjänsten.

Du får under din traineeperiod en mentor och fortsätter med att lära dig grunderna i arbetet för att kunna omsätta din teoretiska kunskap i praktiskt arbete. Din mentor vägleder och stöttar dig under hela traineeprogrammet och kommer med goda råd när dilemman dyker upp.

Utöver din mentor finns fortsatt samordnaren vid din sida för att fortsätta din introduktion in i socialtjänstens spännande arbete.

Vårt gemensamma mål

Vi vill genom vårt traineeprogram ge dig den bästa förutsättningen att tryggt komma in i socialtjänstens komplexa arbete. Som ny i yrket kommer du genom VFU-perioden och traineeperioden, få en stabil grund att stå på när du omsätter dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. Introduktionen ger dig de verktyg du behöver för ett fortsatt arbete inom Socialtjänsten i Värmdö Kommun.

Hur blir man antagen till Värmdö Trainee socionom?

Du som studerar till socionom och är intresserad av att tryggt börja din karriär hos oss är välkommen att genomföra din VFU-period i Värmdö. Du söker VFU-plats samt till vårt traineeprogram genom att skicka in ett personligt brev, CV, studieintyg och referenser till traineesocionom@varmdo.se.

Varmt välkommen till oss!