Talande webbLyssna

Överklaga beslut

Kommunala beslut kan överklagas som laglighetsprövning om det gäller generella beslut eller som förvaltningsbesvär om det gäller dig själv.

Överklaga generella beslut

Alla kommunens medlemmar får överklaga ett kommunalt beslut. Det kallas för att göra en laglighetsprövning. Ditt överklagande ska göras skriftligt till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Ett kommunalt beslut kan överklagas inom tre veckor från det att justerat protokoll offentliggjorts på kommunens digitala anslagstavla.

Beslutet prövas sedan av Förvaltningsrätten, som bedömer om det är lagligt eller inte.

Överklaga beslut som rör dig själv

Om du vill överklaga ett beslut som rör dig själv, till exempel socialt bistånd eller bygglov, kallas det för förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska göras senast tre veckor från det att du fick del av beslutet. I beslutet upplyser kommunen dig om hur du ska göra för att överklaga.

Vid ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och om det är lämpligt.

Senast publicerad: 2019-07-04

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Länkar