Talande webbLyssna

Medborgardialog

En pratbubbla som består av en massa siluetter av människor som pratar.

I Värmdö ska demokratin utvecklas genom att medborgare och brukare ska ges ökat inflytande, till exempel genom möjlighet till olika typer av dialog och att kunna lämna E-förslag. Särskilt ungdomars inflytande ska öka.

Samverkan mellan kommunen och olika intressenter ska stärka och vidareutveckla en livskraftig social ekonomi. Ett sätt för kommunen att inhämta invånarnas åsikter är att kalla till öppna möten, där deltagarna gruppvis får diskutera utvecklingsfrågor i kommunen.

Medborgardialog ska bidra till att ge medborgarna inflytande över de frågor dialogen gäller samt ge de förtroendevalda ett utökat underlag för bra beslut.

Kommande medborgardialoger samt tidigare genomförda dialoger hittar du i vänsterspalten.

E-förslag

Som boende i Värmdö behöver du inte vänta på en inbjudan till öppet möte. Du kan initiera frågor själv genom att använda formuläret för e-förslag.

Senast publicerad: 2017-08-18

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument