Talande webbLyssna

Allmänna handlingar

Allmänna handlingar kan du ta del av genom att söka på våra webbsidor eller vända dig till vårt kontaktcenter i kommunhuset.

Kommunen har i enlighet med lagen skyldighet att registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar.

Handlingarna ska hållas ordnade och tillgängliga, så att den som så önskar lätt kan hitta det man söker.

Den kommunikation som har förekommit mellan kommunen, medborgare och myndigheter, till exempel in- och utgående post och andra typer av media, ska också finnas diarieförd.

Senast publicerad: 2019-09-09

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation