Talande webbLyssna

Webbdiarium

I webbdiariet kan du själv söka ärenden och handlingar som är registrerade från och med       den 12 april 2018.

Bygglovsärenden och andra ärenden som hanteras i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden diarieförs separat och finns inte sökbara i webbdiariet.

Gå till bygg- och miljöarkivet.

Utlämning av handling

Med anledning av att det kan förekomma uppgifter som är skyddade enligt dataskyddsförordningen finns inga dokument tillgängliga i diariet. Även uppgifter som omfattas av sekretess är dolda.

För begäran om utlämnande av allmänna handlingar, kontakta kommunen via e-post varmdo.kommun@varmdo.se eller telefon 08-570 470 00.

Sök i diariet

Här kommer du till kommunens webbdiarium>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster