Stockholmsenkäten 2018, tillgänglighetsanpassad statistik

På denna sida hittar du tillgänglighetsanpassad statistik som inte visas i bildform. Sidan är skapad bland annat för dig som använder textuppläsare och liknande hjälpmedel.

 

Jämförelese av gymnasieelever i Värmdö och Stockholms län, åk 2 i procent

Vad?

Kön

Värmdö

Stockholms Län

Röker dagligen eller ibland

Total

28 %

21 %

Andel som köper cigaretter själv (av de som röker)

Total

39 %

46 %

Avstår alkohol

Total

28 %

32 %

Köper alkohol som privatimport

Pojke

24 %

16 %

Flicka

14 %

16 %

Har provat narkotika

Total

26 %

24 %Jämförelese av gymnasieelever i Värmdö och Stockholms län, åk 2 Index 0 - 100, där högre värde indikerar mer, ex.vis högre siffra visar ett högre välmående på Psykosocialt index.

Vad?

Kön

Värmdö

Stockholms Län

Grad av ordningsproblem
Pojkar17
30
Flickor17
31
Psykosocialt index
Pojkar61
61
Flickor48
47

 


Andel elever som någon gång använt narkotika årskurs 9, i Värmdö, uppdelat på kön, under perioden 2006-2018.

Kön

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Pojkar
14 %
12 %
10 %
8 %
16 %
11 %
11 %
Flickor
6 %
8 %
7 %
8 %
5 %
9 %
9 %