Talande webbLyssna

Mål och budget

Budgeten är en plan för verksamheten och ekonomin under det kommande budgetåret. I budgeten anges skattesatsen och anslagen till verksamheten i konkreta siffror.

Kommunens budget beslutas årligen av kommunfullmäktige senast november månads utgång. I budgeten bestäms, förutom skattesatsen och de ekonomiska ramarna, även mål och riktlinjer för kommunens verksamheter det kommande året samt kommunens taxor och avgifter. Utifrån kommunfullmäktiges budget, beslutar varje nämnd om en detaljbudget. Efter att budgetåret passerat tas en årsredovisning fram som visar hur det gångna året gått i förhållande till hur man planerat.

Nedan hittar du årets budget, nämndernas detaljbudgetar och årsredovisningen för föregående år. 

Läs mer om hur dina skattepengar används

Mål och budget 2019

Läs kommunens budget för år 2019

Detaljbudget 2019

 

 

Årsredovisning

Efter varje verksamhetsår är kommunen skyldig att göra en årsredovisning. Där visas kommunens och de kommunala bolagens siffror i detalj – hur pengarna har använts, vilka investeringar som gjorts och hur man har lyckats följa budgeten och de mål man satte upp före verksamhetsåret.

Läs kommunens årsredovisning för 2018

Läs tidigare årsredovisningar i digital formlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2019-04-30

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Dokument