Bygg- och miljöarkiv

I Värmdö kommuns digitala arkiv, Comprima, finns äldre bygg- och miljöhandlingar. Vill du ta del av handlingar kontaktar du kommunen.

På grund av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) är inte längre bygg-och miljöarkivet publikt.

Om du är intresserad av att ta del av handlingar i arkivet är du välkommen att kontakta kommunen. Du gör lättast din beställning via e-post till varmdo.kommun@varmdo.se

Då det inte längre kommer att vara möjligt att skicka ut alla handlingar digitalt då vissa innehåller personuppgifter, skickas handlingarna via post. Det tas då ut en avgift.

Se taxa för utskrift i kommunens fastställda taxa.

Om arkivet

I Comprima finns handlingar fram till och med 2010. Det finns ritningar så som fasader, sektioner, planlösningar samt situationsplaner, beslut och tillstånd.

Observera att de ritningar som finns i arkivet inte alltid kan godkännas som underlag för ny ansökan.