Bygg- och miljöarkiv

I Värmdö kommuns digitala arkiv, Comprima, finns äldre bygg- och miljöhandlingar. Vill du ta del av handlingar kontaktar du kommunen.

På grund av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) är inte längre bygg-och miljöarkivet publikt.

Om du är intresserad av att ta del av handlingar i arkivet är du välkommen att kontakta kommunen. Du gör lättast din beställning via e-post till varmdo.kommun@varmdo.se

Då det inte längre kommer att vara möjligt att skicka ut alla handlingar digitalt då vissa innehåller personuppgifter, skickas handlingarna via post. Det tas då ut en avgift.

Om arkivet

I Comprima finns handlingar fram till och med 2010. Det finns ritningar så som fasader, sektioner, planlösningar samt situationsplaner, beslut och tillstånd.

Observera att de ritningar som finns i arkivet inte alltid kan godkännas som underlag för ny ansökan.