Folkomröstning 2021

14 april 2021 beslutade Värmdös kommunfullmäktige att en kommunal folkomröstning ska genomföras 5 september 2021.

Den 7 januari 2021 överlämnades en lista med namnunderskrifter till kommunen, med syfte att åberopa möjligheten till folkomröstning genom folkinitiativ i ärendet om samlokalisering av förskolor och skolor i Värmdö kommun.

Namnunderskrifterna granskades och räknades och var tillräckligt många för att frågan om folkomröstning skulle behandlas.

14 april 2021 beslutade Värmdös kommunfullmäktige att folkomröstning ska genomföras.

Logotyp för Folkomröstning 2021

Vad händer nu?

Ett valkansli är upprättat och vi arbetar nu för fullt för att kunna genomföra en rättssäker och smittsäker folkomröstning. Hur och var du kommer att kunna rösta samt övriga praktiska detaljer kring folkomröstningen är just nu under planering. Beslut kommer att fattas löpande av kommunfullmäktige och valnämnden under våren 2021.

Vad är det jag ska rösta om?

Bakgrunden till folkinitiativet var förslagen om att samlokalisera 5 förskolor, lägga ner Munkmoraskolan samt flytta årskurs 6-9 på ö-skolorna till fastlandet. Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 3 februari 2021 att:

 • Kottens förskola på Ingarö ska samlokaliseras och verksamheten ska flyttas till närliggande förskolor från och med augusti 2021.
 • Minimunkis förskola i Gustavsberg ska samlokaliseras och verksamheten ska flyttas till närliggande förskolor från och med augusti 2021. Hyresavtalet sägs upp.
 • Farstaborgs förskola i Gustavsberg samlokaliseras och verksamheten ska flyttas till närliggande förskolor från och med augusti 2021. Hyresavtalet sägs upp.
 • Lokattens förskola på Värmdölandet flyttas när lämplig ersättningsförskola tagits fram. Förvaltningen ska återkomma med en plan på genomförande.
 • Blåsippans förskola på Värmdölandet renoveras, alternativt byggs en ny förskola på platsen. Förskoleverksamheten och den öppna förskolan flyttas till närliggande förskolor från och med 1 juli 2022.

Den fråga som ställs till de röstberättigade, lyder:

Tycker du att kommunen ska dra tillbaka beslutade samt stoppa planerade nedläggningar och centraliseringar av förskolor och skolor till dess att man haft en riktig dialog och gjort grundliga konsekvensanalyser?

De svarsalternativ som ställs till de röstberättigade, är: ja, nej eller avstår

Vad är folkomröstning och folkinitiativ?

En kommunal folkomröstning är ett sätt att få reda på vad kommuninvånare tycker i en viss fråga. Det är kommunen som beslutar om en lokal folkomröstning, antingen på eget initiativ eller på begäran från medborgarna, folkinitiativ. Kommunala folkomröstningar är rådgivande. Det är kommunen som beslutar om en folkomröstning ska hållas och det finns en särskild lag som reglerar kommunala folkomröstningar.

En rådgivande folkomröstning ska hållas i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det om inte två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det. En kommunal folkomröstning administreras av den kommun som beslutat om omröstningen.

Läs mer hos SKRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem har rösträtt?

Rösträtt vid kommunal folkomröstning har den som är folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och

 1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare), eller
 2. är medborgare i Island eller Norge, eller
 3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före omröstningsdagen.

Folkomröstning och Covid19?

Det är viktigt att du ska känna dig säker när du går och röstar. Vi arbetar därför intensivt med att smittsäkra folkomröstningen. Vi följer rådande restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

Bland annat kommer valskärmarna att torkas av med ytdesinfektion mellan varje väljare och röstmottagarna kan komma att bära munskydd, visir samt handskar för din och sin egen säkerhet, allt beroende på den kommande utvecklingen av pandemin.

Vad kan du göra?

 • Stanna hemma vid minsta symptom
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
 • Använd handdesinfektion i omröstningslokalen
 • Följ hänvisade vägar in och ut ur omröstningslokalen

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss via telefon på 08-570 470 00 eller via mejl till varmdo.kommun@varmdo.se.