Folkomröstning 2021

14 april 2021 beslutade Värmdös kommunfullmäktige att en kommunal folkomröstning ska genomföras 5 september 2021.

Den 7 januari 2021 överlämnades en lista med namnunderskrifter till kommunen, med syfte att åberopa möjligheten till folkomröstning genom folkinitiativ i ärendet om samlokalisering av förskolor och skolor i Värmdö kommun.

Namnunderskrifterna granskades och räknades och var tillräckligt många för att frågan om folkomröstning skulle behandlas.

14 april 2021 beslutade Värmdös kommunfullmäktige att folkomröstning ska genomföras.

Logotyp för Folkomröstning 2021

Folkomröstning och Covid19?

Det är viktigt att du ska känna dig säker när du går och röstar. Vi arbetar därför intensivt med att smittsäkra folkomröstningen. Vi följer rådande restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

Bland annat kommer valskärmarna att torkas av med ytdesinfektion mellan varje väljare och röstmottagarna kan komma att bära munskydd, visir samt handskar för din och sin egen säkerhet, allt beroende på den kommande utvecklingen av pandemin. Alla som arbetar i omröstningslokalerna kan också komma att testas för Covid-19.

Vad kan du göra?

  • Förtidsrösta - genom att förtidsrösta undviker du trängsel i omröstningslokalerna
  • Stanna hemma vid minsta symptom
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
  • Använd handdesinfektion i omröstningslokalen
  • Följ hänvisade vägar in och ut ur omröstningslokalen

Hantering av personuppgifter

I och med folkomröstningen behandlar Värmdö kommun personuppgifter om de röstberättigade i kommunen. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Dataskyddsombudet. Du når vårt dataskyddsombud på adress:

Dataskyddsombudet, Värmdö Kommun, 134 81 Värmdö eller dataskyddsombud@varmdo.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.


Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss via telefon på 08-570 470 00 eller via mejl till valnamnden@varmdo.se.