Folkomröstning 2021

5 september 2021 genomfördes en lokal folkomröstningen i Värmdö kommun och valnämnden har fastställt resultatet. Av kommunens 34 872 röstberättigade har
6 524 röstat (18,37 %) enligt valnämndens slutliga rösträkning 10 september.

Logotyp för Folkomröstning 2021


Uppdaterades 10 september 2021

Resultat

Antalet röster på de olika omröstningsalternativen har efter valnämndens slutliga rösträkning fördelats enligt följande:

Avstår: 378

Ja: 5 840

Nej: 306

Oglitiga röster: 0

Slutligt resultat för respektive omröstningsdistrikt finns här nedan:

Resultat folkomröstning 2021

Så redovisas resultatet

Bakgrund

Den 7 januari 2021 överlämnades en lista med namnunderskrifter till kommunen, med syfte att åberopa möjligheten till folkomröstning genom folkinitiativ i ärendet om samlokalisering av förskolor och skolor i Värmdö kommun.

Namnunderskrifterna granskades och räknades och var tillräckligt många för att frågan om folkomröstning skulle behandlas.

14 april 2021 beslutade Värmdös kommunfullmäktige att folkomröstning ska genomföras.

Läs om kommunfullmäktiges beslut 14 april 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige beslutade även om den information som röstsedeln ska innehålla samt den fråga som ska ställas till de röstberättigade.

Den fråga som ställs till väljarna lyder;

Tycker du att kommunen ska dra tillbaka beslutade samt stoppa planerade nedläggningar och centraliseringar av förskolor och skolor till dess att man haft en riktig dialog och gjort grundliga
konsekvensanalyser?

Med svarsalternativen; avstår, ja eller nej

Röstsedel folkomröstning 2021 , 884.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sedan förslaget om samlokalisering väcktes har följande skett genom beslut i kommunfullmäktige:

Munkmoraskolan avvecklas inte utan drivs vidare. Årskurserna F-9 blir kvar på öarna Möja, Runmarö och Svartsö och utgör tillsammans med Djurö skola ett rektorsområde. Farstaborgs förskola var tillfällig inför färdigställande av förskolan i Charlottendal som startade i januari 2021 och därav har den tillfälliga förskolan i Farstaborg stängts. Vidare har Kottens förskola samlokaliserats med närliggande förskolor. Förvaltningen har därtill fått i uppdrag att hitta nya lokaler till Lokattens förskola samt utreda om Blåsippans förskola ska byggas om eller ersättas av en ny förskola på samma plats. Minimunkis lokaler ska ses över för renovering.

Hantering av personuppgifter

I och med folkomröstningen behandlar Värmdö kommun personuppgifter om de röstberättigade i kommunen. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Dataskyddsombudet. Du når vårt dataskyddsombud på adress:

Dataskyddsombudet, Värmdö kommun, 134 81 Värmdö eller dataskyddsombud@varmdo.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss via telefon på 08-570 470 00 eller via mejl till valnamnden@varmdo.se.