Hjälp att rösta

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen eller i lokalen för förtidsröstning om du behöver det. Du kan också utse ett bud som lämnar in din röst åt dig. I vissa fall kan ambulerande röstmottagare komma till dig och ta emot din röst.

Rösta med bud

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en vallokal eller en lokal för förtidsröstning kan du rösta med bud.

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till din vallokal eller till en lokal för förtidsröstning. Förutom budet behöver ett vittne närvara när väljaren lägger de valkuvert som gjorts i ordning i ett ytterkuvert för budröst.

Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Det kan du beställa hos kommunen på telefon 08-570 470 00 eller via mejl varmdo.kommun@varmdo.se
Budröstningsmaterial finns också att hämta i alla kommunens vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt i kommunhusets reception.

Budröstningsmaterial på Svartsö

Svartsö lanthandel kommer ha budröstningsmaterial tillgänglig under deras öppettider från och med den 24 augusti, det vill säga då förtidsröstningen inleds i Sverige.

Du kan budrösta med hjälp av lantbrevbärare

Du som bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje (PostNord Group AB:s lantbrevbärare) i Värmdö kommun har möjlighet att budrösta genom lantbrevbäraren.

Material för budröst via lantbrevbärare lämnas vid förfrågan. Förfrågan skickas till varmdo.kommun@varmdo.se. Materialet är tillgängligt att begära från lantbrevbärare från och med den 18 augusti.

Att rösta med hjälp av lantbrevbärare är tillgängligt mellan den 24 augusti och den 9 september. Lantbrevbärare behöver inte närvara när väljaren gör i ordning sin budröst. I stället behöver väljaren legitimera sig för lantbrevbäraren.

Läs mer om att rösta med bud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ambulerande röstmottagare kan komma till dig

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en vallokal eller lokal för förtidsröstning och inte har tillgång till bud eller vittne eller behöver hjälp att göra i ordning din röst, kan du rösta via kommunens ambulerande röstmottagning.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. Det är alltid två röstmottagare som tar emot din röst och du behöver ditt röstkort samt identifiera dig med giltig id-handling

Kontakta kommunen på telefon 08-570 470 00 eller via mejl varmdo.kommun@varmdo.se för att boka ambulerande röstmottagare.

Läs mer om ambulerande röstmottagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Få hjälp att rösta i lokalen

Om du har funktionsnedsättning eller liknande och själv inte kan göra i ordning din röst kan du be någon om hjälp. Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig. Du kan be någon av röstmottagarna om hjälp eller anlita någon själv. Röstmottagarna får inte berätta för någon vad du har röstat på.

Alla vallokaler och lokaler för förtidsröstning ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Om du ändå inte kan ta dig in i en lokal för röstmottagning kan röstmottagarna hämta din röst utanför lokalen. Har du frågor om tillgängligheten i specifika lokaler, kontakta kommunen på telefon
08-570 470 00 eller via mejl varmdo.kommun@varmdo.se

Information på teckenspråk och lättläst svenska

Här finns information om det svenska valsystemet, hur och var du kan rösta, valsedlar, rösta på person samt rösträkning och valresultat.

Information om val på teckenspråk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Information om val på lättläst svenska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.