Rösträtt

Rösträtt vid kommunal folkomröstning har den som är folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 åroch

  1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare), eller
  2. är medborgare i Island eller Norge, eller
  3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före omröstningsdagen.