Så redovisas resultatet av folkomröstningen

Detta händer efter att folkomröstningen avslutas och omröstningslokalerna stängt på söndag den 5 september kl 20.

En preliminär rösträkning genomförs dels på omröstningsnatten söndagen 5 september, dels genom valnämndens preliminära rösträkning onsdagen den 8 september.

Vid allmänna val är det Länsstyrelsen som genomför den slutliga rösträkningen men i folkomröstningen är det valnämnden. Den slutliga rösträkningen sker fredag 10 september och resultatet beslutas därefter av valnämnden.

Rösträkningen är offentlig och öppen för alla att följa. Besökare får inte störa räkningen.

1. Ett första preliminärt resultat på omröstningsnatten 5 september

Räkningen i omröstningslokalen omfattar alla förtidsröster som levererats dit och godkänts, samt mottagna röster under omröstningsdagen. Efter kl. 20.00 läggs godkända förtidsröster ned i valurnan. Valurnan töms och alla röster i urnan räknas. Resultatet är preliminärt och rings in till valkansliet.

2. Valnämndens preliminära rösträkning 8 september

Under valnämndens preliminära rösträkning räknas röster från omröstningslokalerna som inte granskats eller godkänts på omröstningsdagen. Men även förtidsröster som underkänts, har granskats eller som inte hunnit ut till omröstningslokalen den 5 september granskas.

3. Valnämndens slutliga rösträkning 10 september

Vid valnämndens slutliga rösträkning räknas alla röster en gång till, både de röster som har godkänts och de som underkänts vid de tidigare preliminära rösträkningarna. När den slutliga rösträkningen är genomförd kan ett resultat fastställas.